Renoveringsviljan fortsätter att öka

av Admin

Den positiva trenden i svenskarnas renoveringsvilja fortsätter. Under februari ökade renoveringsutgifterna med 0,74 procentDet visar Renoveringsindex – ett mått på hur mycket svenskarna renoverar genom en sammanvägning av ROT-avdraget och SCB:s handelssiffror.

– Det har nu gått över ett år sedan pandemin drog in över landet. Läget är oförändrat och vi lever fortfarande under restriktioner, som gör att vi spenderar mer av vår tid hemma. Tid som vi bland annat lägger på att renovera. Nu stundar snart våren och därmed ökar uteaktiviteterna, då är det troligt att tro att även renoveringarna flyttar till utemiljön. I dagsläget ser vi därför inga tecken på att renoveringstrenden skulle avta, säger Mikael Holmstrand vd för Garageportexperten och initiativtagare till Renoveringsindex.

Under februari omsatte handeln med bygg- och vvs-, färg- och elartiklar 4,4 miljarder kronor, vilket är en stor ökning jämfört med samma månad 2020. Under perioden spenderade svenskarna ca 2,3 miljarder på rotavdragsberättigade tjänster. Det innebär att Renoveringsindex har ökat med 1,17% procent hittills i år.

– Vi ser en ny trend där åretruntboendet utrustas för att även fungera som ett fullvärdigt semesteralternativ, vilket gör att mer energi läggs på utemiljön i alla avseenden. Trenden må vara utlöst av pandemin och tillhörande rekommendationer, men det finns anledning att tro att fler svenskar under det gångna året faktiskt börjat intressera sig för hemmamiljön på ett nytt plan. Att svenskarna håller i och håller ut med renoveringarna är glädjande, men det finns en hel del som tyder på att vi även i framtiden kommer se ett fortsatt fokus på hemmet, säger Mikael Holmstrand.

Renoveringsindex är ett unikt index som mäter hur mycket svenskarna renoverar. Indexet väger samman statistik från Skatteverket om utnyttjat ROT-avdrag samt SCB:s siffror om handel med bygg-, vvs-, färg- och elartiklar. Siffrorna kan revideras i efterhand och är preliminära.

Renoveringsindex utveckling de senaste 12 månaderna

 

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...