Fortsatta utmaningar för bostadsrättsföreningar med stämman – digitalt på frammarsch

av Admin

Genomförandet av föreningsstämmor ifjol var en utmaning för bostadsrättsföreningar. Knappt åtta av tio föreningar kunde inte genomföra stämman som vanligt på grund av coronapandemin. Det kommer med stor sannolikhet vara en ännu större utmaning i år, men genom regeringens förlängda åtgärder är digital stämma möjligt vilket är på frammarsch bland bostadsrättsföreningar även oavsett pandemin.

Bostadsförvaltaren Nabo har genomfört ytterligare en undersökning om hur bostadsrättsföreningar påverkas av coronakrisen. Drygt 300 föreningar svarade på undersökningen.

− Stämmor är fortsatt knepigt men den tillfälliga lagstiftningen som möjliggör digitala stämmor och poströstning hjälper. Även framöver kommer nog föreningar i större utsträckning genomföra sina stämmor digitalt eller en hybrid där man kan delta både digitalt och fysiskt, pandemi eller inte. Det bidrar till att öka deltagandet på stämman eftersom det blir enklare för medlemmar att närvara som man vill och kan, säger Daniel Larsson, vd för Nabo.

Genomförandet av föreningsstämman har blivit problematisk på grund av pandemin. Nästan åtta av tio föreningar uppgav i undersökningen att de inte kunde genomföra stämman som vanligt ifjol. Två av tre föreningar hade stämman utomhus eller i en stor lokal. En knapp femtedel underlättade för medlemmarna att anlita ombud och en lika stor andel använde poströstning.

Problematiken är ännu större i år eftersom sammankomster med fler än åtta personer inte är tillåtet, vilket sannolikt kommer vara kvar en tid. Tre av fyra föreningar uppger att de inte kan genomföra stämman som vanligt i år. Riksdagen beslutade tidigare att förlänga möjligheten till helt digitala stämmor året ut. Det måste dock även finnas möjlighet till poströstning vid en sådan stämma. Bostadsrättsföreningar kan således genomföra sina stämmor helt utan fysiskt deltagande, genom digitala verktyg i kombination med insamling av fullmakter och poströstning.

Digitala stämmor på frammarsch
Digitala stämmor är nytt och ännu i sin linda. Men ifjol hade ändå en av fem föreningar medlemmar som deltog digitalt på stämman. Andelen som avser att genomföra stämman digitalt i år är också större än andelen som planerar att ha fysisk stämma, 23 procent jämfört med 20 procent. En liten andel – fem procent – uppger också att de kommer ha en digital stämma oavsett hur pandemin utvecklar sig. Men endast fyra procent hade medlemmar som röstade digitalt på stämman ifjol, sannolikt då man använde ett enklare videoverktyg. I professionella verktyg kan man både rösta digitalt liksom att röstning och protokoll sparas automatiskt och blir dokumenterat. De flesta föreningar uppgav dock att de väntar och ser hur de genomför årets stämma beroende på hur pandemin utvecklar sig.

− Vår bostadsrättsförening som är ganska stor med 276 lägenheter och 420 medlemmar genomförde en helt digital årsstämma 2020. Det gick mycket bra eftersom vi hade rätt digitala verktyg som hanterade röstlängd, närvarokontroll och även möjliggjorde digital röstning med BankId som säkerställer processen. Vi hade en rutinerad inhyrd moderator och video där styrelsen kunde redogöra för verksamheten och medlemmar hade möjlighet att ställa frågor. Vi kommer fortsätta med detta oavsett pandemin, eftersom det är enkelt och effektivt samt ger betydligt högre närvaro av medlemmar, säger Stina Osmund, ledamot i bostadsrättsföreningen Haga Nova i Stockholm.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...