Energieffektivisering i topp hos 500 000 konsumenter som vill renovera hållbart

av Admin

NAVET Analytics har på uppdrag av Informationscentrum för hållbart byggande (ICHB), Boverket och Svensk Byggtjänst, analyserat hur konsumenter förhåller sig till miljömässigt hållbar renovering. I undersökningen har NAVET Analytics tagit hjälp av AI-teknik för att tolka alla digitala avtryck som gjorts i samtliga digitala kanaler under en femårsperiod.

Underlaget till resultatet är imponerande. Över en halv miljon konsumenter i Sverige har studerats. Till detta kommer ett tusental artiklar, ett par miljoner sökningar och tiotusentals inlägg på sociala medier. Syftet är att förstå hur konsumenter resonerar och vilka lösningar och frågor som får växande uppmärksamhet när det gäller hållbar renovering. Det enskilt starkast växande området under perioden 2015-2019 var energieffektivitet. Det handlar om ett allmänt intresse för heminstallationer från speciella företag som tex solpaneler från Tesla eller värmepumpar från enskilda tillverkare.

Åtgärder som ökar energieffektiviteten upplevs som attraktivt. Här går det att räkna på en investerings återbetalningstid samtidigt som man gör en insats för miljön, menar Jens Linderoth, analysansvarig på NAVET Analytics. Rapporten innehåller dock många fler spännande resultat fortsätter Jens. Som exempel har intresset för att integrera hemmet med naturen ökat och det finns ett stort fokus mot hållbara och biologiskt nedbrytbara material. För att jobba med resultatet och förstå marknaden kan man dela upp målgruppen i flera kategorier med hänsyn till hur aktiv man är i frågan och hur man agerar och resonerar avslutar Jens.

Rapporten i sin helhet finns att tillgå här: https://navet.se/aktuellt/publikationer/

Källa: NAVET Analytics, ICHB, Boverket

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...