NREP initierar återbruksprojekt i Stockholm

av Admin

Sedan starten har NREP haft fokus på att skapa nytänkande och hållbara fastighetslösningar.
Bland annat har NREP i samarbete med arkitektkontoret Lendager Group utvecklat de unika och
prisvinnande bostadsprojekten The Resource Rows och Upcycle Studios i Köpenhamn,
världens mest omfattande cirkulära byggnader utvecklade på marknadsvillkor. Nu ska NREP
genomföra återbruksprojekt i Skärgårdsskogen, Skarpnäck, tillsammans med Lendager Group och
Tengbom. Tengbom bidrar med kompetens och erfarenhet av bostadsutveckling i Sverige och
Lendager Group med kunskap om det cirkulära och metoder för materialhantering. 

”Att få Stockholm Stads förtroende att ta detta projekt från idé till genomförande är fantastiskt roligt.
Både för att vi får bidra till fler bostäder i Skarpnäck och att vi får fortsätta utveckla vårt arbete med
återbruk tillsammans med Lendager. Hus i återbrukat material bidrar till tongivande arkitektur med
historia och stärker stadsdelens identitet. Genom att utforma fastigheterna med nya lösningar och
långsiktigt hållbarhetstänk vill vi göra vardagslivet bättre för såväl människorna som redan bor i
området som de som flyttar in i våra nya bostäder”, säger Joanna Berg, regionchef bostäder på NREP.

I projektet ”Idéfabriken” är återbruksaspekten central och NREP avsätter extra medel för återbruk av
material byggprodukter och byggdelar, utöver resterande långsiktiga hållbarhetssatsningar. Inom kort
kommer en process för inventering av material att initieras – det kan vara spillvirke, tegel, betong, glas
eller annat material som återbrukas eller återvinns.

”Vi är glada över att bidra till utvecklingen av framtidens Skärgårdsskogen. I Köpenhamn har våra
samarbeten med NREP resulterat i banbrytande projekt som höjt ribban för både återanvändning och
CO2-besparingar, samt social och miljömässig hållbarhet. Exempelvis Upcycle Studios, som är
världens första och mest omfattande projekt byggt av återvunnet material. Dessutom samarbetar vi
tillsammans med UN17 Village, som är världens första storskaliga byggnad som ska gå i linje med FN:s
hållbarhetsmål i stor skala. Vi ser fram emot att fortsätta vårt samarbete i Stockholm, där vi bygger på
våra gemensamma resultat från Köpenhamn och vi har höga förväntningar på vårt samarbete med
Tengbom”, säger Anders Lendager, VD, Lendager Group.
Bostadsprojektet ska bidra till att ytterligare stärka gemenskapen och Skarpnäcks lokala identitet med
hjälp av en öppen ”hej-hej-kultur” med bidrag som stadsvardagsrum och skogsträdgård. Projektet syftar
även till att verka för en hållbar livsstil för de som flyttar hit och omfattar drygt hundra bostäder, förskola
och verksamhetslokal som kan användas för arbete, läxläsning och fritidsaktiviteter – allt i syfte att bidra
till att förstärka den lokala stadskulturen.

”Vi ser fram emot samarbetet mellan oss, NREP och Lendager Group. Den här konstellationen av
aktörer med höga hållbarhetsambitioner kommer kunna förverkliga nya nivåer av spets inom hållbart
boende – Lendager group med sin starka kompetens inom återbruk, Tengbom med vår arkitektoniska
kompetens och lokalkännedom och NREP som välrenommerad aktör med fokus på kvalitet, innovativa
lösningar och hållbarhet i alla led”, säger Niklas Svensson, affärsområdeschef på Tengbom.

Som ett led i NREP:s hållbarhetsarbete planeras även tak med multifunktion för både socialt umgänge
och miljömässiga aspekter så som gröna ytor och solpaneler.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...