NCC i strategiskt ramavtal med Uppsalahem

av Admin

NCC har tecknat ett treårigt ramavtal med Uppsalahem för nyproduktion av bostäder. Tillsammans med Uppsalahem ska NCC också ta emot praktikanter på byggprojekten.

Uppsalahem har valt att sluta ramavtal med tre byggbolag för nyproduktion av bostäder i kommunen kommande tre år. Istället för att hantera ett tiotal kostsamma och tidskrävande anbudsförfrågningar per år har Uppsalahem valt att satsa på ramavtal med tre leverantörer.

– Vi bygger bostäder för nästan en miljard per år. Genom ramavtalen sparar vi både tid och pengar, säger Mikael Rådegård, vd Uppsalahem.

I avtalet finns också en klausul om socialt ansvarstagande för byggbolagen, som i och med avtalet förbinder sig att ta mot praktikanter i alla pågående projekt som beställs av Uppsalahem. Det är något som NCC välkomnar.

– Genom att erbjuda praktisk arbetslivserfarenhet kan vi tillsammans med Uppsalahem hjälpa fler in på arbetsmarknaden, säger Ulf Hansson, avdelningschef på NCC Construction Sweden.

Ramavtalet är treårigt med option på ett års förlängning. Projekten ska fördelas lika mellan de tre byggbolagen och ske i partnering/samverkan.

Kommande byggstarter under perioden finns bland annat i Luthagen, Sala backe samt Bäcklösa (Norra Sunnersta). 

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...