Mät och förebygg farliga vibrationer med hjälp av mobilapp

av Anders Enquist

 

För vibrationer finns inga billiga och användarvänliga mätare och detta försvårar de täta mätningar som är viktiga för att förebygga och följa upp vibrationsproblemen. Efter en förstudie om en första version av ett sådant system ska forskarna nu vidareutveckla och i flera steg pröva utrustning som ska gå att producera och sälja i stor skala (beräknat pris runt 500 kr).

I 50-80 arbetsmiljöer ska forskarna testa sammanlagt 100 sensorer, som man sätter fast på verktyget, eller förarstolen i ett fordon, för dagliga mätningar av hand-, arm- och helkroppsvibrationer. Sensorn överför resultaten till mobiltelefonen, där användaren kompletterar med tiden man varit utsatt för vibrationer. En mobilapp bearbetar alla uppgifter och presenterar slutresultatet på ett lättbegripligt sätt. Forskarna hoppas kunna använda metoden också inom andra arbetsmiljöområden.

Vibrationer är ett av de största problem inom den fysiska arbetsmiljön. 15 procent av godkända arbetssjukdomar beror på arbete med handhållna maskiner, bland träarbetare, snickare, svetsare, plåtslagare och andra. Helkroppsvibrationer är problem för förare av skogsmaskiner, berg- och anläggningsmaskiner, bussar och lastbilar.

Detta är ett av fyra nya forskningsprojekt som fått sammanlagt nära 11 miljoner kronor från AFA Försäkring. Läs om samtliga anslag på www.afaforsakring.se/press

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...