Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: ”Ränteoro och amorteringskrav minskar efterfrågan på stora bostäder”

av Admin

Både villa- och bostadsrättspriserna sjönk på riksnivå med en procent under november. En genomsnittlig villa kostar 3 miljoner kronor och snittpriset på bostadsrätter uppgår till nära 2,5 miljoner kronor eller 36 531 kronor per kvadratmeter. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik som analyserats av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.  
– Hårdare bolåneregler i kombination med kommande räntehöjningar gör köparna mer avvaktande vad gäller stora bostäder och bostäder med hög avgift. Trenden är allra tydligast i storstäderna, men den minskade efterfrågan påverkar också bostadsrättspriserna i riket som helhet, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

I november sjönk bostadsrättspriserna i Sverige. Störst är nedgången i Stor-Malmö och Stor-Göteborg där priserna backade med två procent. I centrala Malmö förblev priserna oförändrade. I övriga storstadsregioner sjönk bostadsrättspriserna med en procent.

– Köpare och säljare möts prismässigt i allt större utsträckning, vilket sammantaget leder till en hög omsättning av bostäder. Väntade räntehöjningar kommer dock snart att minska marginalerna i ekonomin för många svenskar. Ett angeläget nyårslöfte för den som planerar att byta bostad bör därför vara att budgetera för högre boendekostnader och att bygga upp en buffert, säger Marcus Svanberg.

Även villapriserna sjönk med en procent den gångna månaden. Även här står Stor-Malmö för den största nedgången – två procent. I övriga storstadsregioner sjönk priserna med en procent.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...