Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: ”En slagig marknad med små prisrörelser.”

av Admin

Efter ett par månader av stabil prisutveckling backade priserna på både bostadsrätter och villor med -1 procent i november. Sett över tre månader var priserna på bostadsrätter däremot oförändrade på riksnivå. Det visar Svensk Mäklarstatistiks novembersiffror. 

Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet

I november sjönk priserna på både bostadsrätter och villor något. Undantaget var bostadsrätter i centrala Malmö där priserna stod stilla. Medelpriset för en bostadsrätt var i november 36 531 kr per kvadratmeter medan medelpriset för en villa landade på 3 025 000 kr. Den senaste tolvmånadersperioden har priserna på fritidshus ökat med 2 procent.

– Under hösten har vi sett en tilltagande stabilisering på bostadsmarknaden. Samtidigt har prisförväntningarna från både mäklarkåren och konsumenterna rört sig snabbt upp och ned. Det speglar en osäkerhet om de långsiktiga förutsättningarna, som räntenivån och andra plånboksfrågor. Resultatet blir en slagig marknad med små prisrörelser, säger Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...