Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: Försiktiga prisrörelser med vikande antal försäljningar i mars

av Admin

Den senaste rapporten från Svensk Mäklarstatistik visar att priserna på bostadsrätterna var oförändrade medan villapriserna ökade med 1 procent. Årstakten har trappats av något och bostadsrätterna ligger i dagsläget på + 7 procent medan villor ligger oförändrat på +6 procent. 

Bostadsrätterna den senaste månaden har visat varit oförändrade i samtliga områden förutom i centrala Stockholm där priserna ökade med +1 procent. På årsbasis så ser de olika ut i landet och varierar mellan +7 procent och + 9 procent.

Villapriserna under den senaste månaden visar att stor- Malmö ökade med +1 procent medan priserna var oförändrade i stor- Stockholm och stor- Göteborg. Årstakten ser olika ut mellan + 3 procent i Stor-Göteborg och + 6 procent i stor- Malmö och stor- Stockholm.

– Svensk Mäklarstatistik kan redovisa att vi inte ser stora skillnader mot 2019, drygt 14.000 bostäder såldes vilket motsvarar en nedgång på -1% jämfört mot 2019. Minskningen syns framför allt på bostadsrätter de senaste två veckorna. De två sista veckorna i mars såldes det -15% färre bostadsrätter än motsvarande veckor 2019, kommenterar Per- Arne Sandegren.

– Senaste statistiken visar att priserna fortsatt är stabila med något mer försiktiga prisrörelser. Det man vittnar om ute på marknaden den senaste månaden är att utbudet har ökat. Detta är mycket på grund av årstiden men kan även vara en viss del kopplad till corona- krisen. Många kunder vill förändra sitt boende under våren men krisen kan påverka att fler kunder vill komma ut snabbt, kommenterar Jenny Stenberg, vd Fastighetsmäklarförbundet​

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...