Kommentar till Mäklarstatistik: Vissa vårkänslor på bostadsmarknaden

av Admin

De senaste siffrorna från Mäklarstatistik visar att priserna på bostadsrätter i riket stått still i mars medan villapriserna stigit med en procent. På både tre och tolv månaders sikt är priserna svagt uppåtgående. Vi har en stabil bostadsmarknad med vissa inslag av vårkänslor. Signalerna från storstadskontoren visar på ökad efterfrågan den senaste tiden, kommenterar Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån. 

Senaste statistiken från Mäklarstatistik visar att priserna på bostadsrätter på riksnivå har varit stillastående den senaste månaden medan villapriserna stigit med 1 %. Bostadsrättspriserna har gått upp 1 % både tre och tolv månader. Villapriserna har stigit med 3 % på tre månader och 1 % på tolv månader.

Ta del av fullständig statistik på www.maklarstatisk.se

  • – Vi har ett stabilt prisläge och trenden att säljare och köpare möts lättare fortsätter. Det blir avslut på en större del av det som kommer ut på marknaden än tidigare även om försäljningstiden fortfarande kan variera rätt kraftigt. Känslan är sammantaget att fler och fler konsumenter börjar acceptera den prisbild vi har nu och även de finansieringsregler som finns, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.
  • – Det är högsäsong för villamarknaden nu under våren och vår bild är att det är lite mer högtryck för husen än lägenheterna. Framförallt på tre månaders sikt kan man se prisökningar för villor i stora delar av landet, fortsätter Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

Stockholm – Små prisförändringar men ökat köpintresse
De senaste siffrorna visar på väldigt små prisförändringar i Stockholmsområdet för bostadsrätter på en, tre och tolv månader. Villor har varit stillastående på tolv månaders sikt men stigit i pris med 2-3 % de senaste månaderna.

  • – På Södermalm har det hänt något de senaste veckorna. Utbudet är lågt för säsongen och hos köparna märks en frustration över bristen på valmöjligheter, speciellt på större lägenheter. Det är betydligt fler spekulanter på visningarna och vi har budgivningar på de flesta av våra försäljningar. Försäljningstiden har dessutom varit kortare än det senaste året. Vad det beror på är svårt att säga men betydlig förändring på vår marknad, säger Pia-Lotta Svensson, bostadsrättsmäklare på Fastighetsbyrån Södermalm.
  • – Vi upplever ett större intresse för villor än vad vi har upplevt de senaste två åren. En stor del av den tidigare oron och osäkerheten är nu borta och de unga familjerna från Stockholms innerstad vågar i större utsträckning ta steget och köpa en villa. Det tog ett tag efter alla regleringar på marknaden innan familjerna vågade agera igen. Men nu är vi där, säger villamäklaren Pär Gunnarsson på Fastighetsbyrån i Bromma.

Göteborg – marknad i balans
I Göteborg är det överlag stabilt med stillastående eller svagt stigande priser på en, tre och tolv månader.

  • – Att marknaden har stabiliserat sig i Göteborg märks på visningarna och i statistiken. Spekulanterna visar mer intresse för att komma till avslut och det pratas inte om bostadsbubbla längre. Säljarna är också mer bekväma i prisbilden nu jämfört med för ett år sedan. En del av försäljningarna sker vid utgångspriset och en del blir budgivningar. Det förkommer även förhandsbud, vilket visar på att köparna tror på en prisuppgång över en längre period framöver, säger Robert Laigar, mäklare på Fastighetsbyrån i Örgryte.

Malmö – Svag prisuppgång men avvaktande konsumenter
I Malmö-området så har priserna på bostadsrätter varit stillastående den senaste månaden medan villapriserna stigit 1 %. Malmö sticker ut med högre prisökningar på tre och tolv månader än övriga regioner.

  • – I Malmö har vi ett fortsatt lågt utbud som de senaste månaderna legat stabilt omkring samma siffror. Det som sticker ut är det mycket låga utbudet av villor vilket skapar ett högt tryck på bra hus. Intressant är att det låga utbudet på villor verkar spilla över på större bostadsrätter och bostadsrättsradhus där oväntat höga budgivningar uppstått på sina håll. Siffrorna stämmer överens med vår bild av villamarknaden men det är något oväntat är att bostadsrättspriserna stigit så pass mycket som 7 procent de senaste 12 månaderna, säger Jesper Björnsson, mäklare på Fastighetsbyrån Malmö.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...