Insikter kring hur boendet och familjekonstellationer kan komma at se ut framöver

av Admin

Våra boendeformer anpassas allt eftersom vårt samhälle påverkas av olika strömningar. Men vad innebär det för framtidens hem?

Elfa Insights medlem, arkitekt och inredningsarkitekt på White Arkitekter, Mia Erlandsson, delar här med sig av insikter kring hur boendet och familjekonstellationer kan komma at se ut framöver.

Ta del av fler bostadsspaningar, intressanta fakta och ladda ner Förvaringsrapporten 2022 på Elfa Insights.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...