Hemnet om bostadsmarknaden i juni

av Admin
  • Färre köpare tror på stigande bostadspriser
  • Högsta antalet publicerade villor och lägenheter under en junimånad
  • Högsta noteringen av antal villaförsäljningar för en enskild månad   

Andelen som tror på stigande priser minskade tydligt i juli månads Köparbarometer och andelen som tror på sjunkande priser ökade något. Samtidigt fortsatte den höga aktiviteten på bostadsmarknaden som  vi sett under våren och nu i synnerhet på villamarknaden.

Under i stort sett hela pandemin har antalet publicerade villor varit lågt, men nu hardet skett ett tydligt trendbrott med ett högt inflöde av nya villor till salu. Detta tillsammans med en fortsatt stark efterfrågan ledde under juni till rekordmånga försäljningar men där den genomsnittliga skillnaden mellan utgångspris och slutpris minskade något.

Även på lägenhetsmarknaden var aktiviteten hög i juni. Sammantaget finns det mycket som talar för att den trenden kommer att hålla i sig och att vi får en hög aktivitet även denna sommar, likt sommaren 2020. ”Vi har haft en hög efterfrågan på villor under det senaste året men då har antalet försäljningar, som trots allt legat på höga nivåer, hållits nere av ett lågt utbud. De senaste veckorna har dock antalet publicerade villor ökat kraftigt och då får vi den här ovanligt höga aktiviteten med rekordmånga villaförsäljningar”, säger Erik Holmberg.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...