Första bilderna på solcellsfasaden på Sveriges paviljong i Dubai

av Admin

Sveriges paviljong på världsutställningen Expo 2020 i Dubai börjar ta form. Nu släpps de första bilderna på hur paviljongens fasad och tak klätts med solenergi-innovationer från Soltech. Markus Svensson, vd på Soltech Sales & Support, en del av Soltech Energy, berättar hur arbetet fortgår och varför det är viktigt att Sveriges paviljong kännetecknas av grön teknologi i framkant.

Deltagandet på världsutställningen ”Connecting Minds – Creating The Future” i Dubai är den svenska regeringens enskilt största satsning inom export- och investeringsfrämjande och går av stapeln den 1 oktober i år. Soltech Energy, genom dotterbolaget Soltech Sales & Support, bidrar till Sveriges paviljong med solfasader och soltak som ska generera grön energi. Nu släpps de första bilderna från Dubai på hur solenergilösningarna växer fram.

– Det är med glädje vi nu kan släppa de första bilderna på hur solfasaderna och soltaket på Sveriges paviljong i Dubai börjar ta form. Projektet fortgår enligt plan men än återstår mycket arbete. Bilderna ger dock en bra bild på hur solenergilösningarna smälter samman design, estetik och hållbarhet allt för att paviljongens yttre ska vara en fröjd för ögat men även generera grön energi under utställningsperioden, säger Markus Svensson, vd Soltech Sales & Support.

Sveriges paviljong ska leda vägen
På den svenska paviljongen ”The Forest” kommer 500 m2 av taket vara täckt av Soltechs soltak, ”Roof” och 500 m2 av solfasaden ”Facade”. Paviljongens övergripande tema kommer att lyfta värden som innovation, hållbarhet och samhällsbehov. Något som Soltechs innovativa solenergilösningar väl möter upp mot och bidrar till.

– Soltech ser ett stort värde i att få vara en del av en plats där näringsliv, akademi och regeringsrepresentanter möts för att lägga grunden för framtidens samhälle. Solenergin har en given plats bland morgondagens hållbarhetslösningar och vi anser att det är mycket positivt att det även synliggörs och förkroppsligas i paviljongens fasad och tak. Det kommer att bidra till att fler får upp ögonen för att solfasader i framtiden kommer att ersätta traditionella byggnadsmaterial i allt högre grad, avslutar Markus Svensson.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...