Försäljningstillväxt under bygg- och järnhandelns högsäsong

av Admin

Bygg- och järnindex från branschorganisationen Bygg & Järnhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 6,2 procent i maj. Hittills i år har försäljningen ökat med 7,9 procent. 

Försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 6,2 procent i maj. Detta trots att antalet försäljningsdagar var färre i år. Då maj månad är den viktigaste försäljningsmånaden under året är resultatet extra positivt. I juni möter branschen betydligt starkare jämförelsetal, vilket talar för en något lägre tillväxttakt. Hittills i år (januari till maj) har branschens försäljning ökat med 7,9 procent.

”Bra siffror trots att vädret inte visat sig från sin bästa sida och dessutom med färre försäljningsdagar än maj förra året.”, säger Ulf S. Gustafsson, VD för branschorganisationen Bygg & Järnhandlarna.

”Vi ser att privatkonsumenterna investerar i den s.k. sällanköpshandeln, dit även vi hör. Vi ser också en stark försäljning till hantverkarkunderna, vilka utgör branschens viktigaste kundgrupp”, berättar Ulf.

”Det är möjligt att vi redan märker av en effekt av den aviserade försämringen av ROT-avdragen. Ett tecken på detta är att det nu är svårare än vanligt att hitta tillgängliga hantverkare. Vi är nu inne i vår högsäsong och det blir spännande att se om vi fortsätter hålla så här höga försäljningssiffror i juni – augusti ”, avslutar Ulf.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...