Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 9 juni 2022

av Admin

Ryktet om bostadsmarknadens död är överdrivet, men psykisk ohälsa kan ge problem. Oron inför framtiden minskar köparnas efterfrågan ordentligt, trots att sysselsättningen är hög medan räntan fortfarande är mycket låg. Vi har länge rått kunderna att sälja innan de köper nytt. Nu när osäkerheten får många att vilja göra det byggs det upp ett större utbud som måste säljas av för att marknaden skall behålla balansen. En fördel med att hushållen anpassar sig efter Riksbankens budskap om framtida räntehöjningar redan nu är att det minskar behovet av att faktiskt höja räntan lika mycket som annars.

De faktiska förutsättningarna på bostadsmarknaden är egentligen väldigt gynnsamma fortfarande med en kombination av låga räntor och hög sysselsättning. Det är marknadspsykologin som har ändrats med negativa prisförväntningar i Erik Olsson Bostadsindex. Det skapar en självförverkligande negativ spiral där säljarna vill sälja snabbt innan priserna går ner medan köparna tvärt om tar längre tid på sig. Initialt skapar den beteendeförändringen ett större utbud som sänker priserna till dess efterfrågan matchar utbudet så att marknaden balanseras igen.

När vi talar om att Ingves orienterar med en inaktuell karta på minerad mark handlar det om att många år med extremt låga bolåneräntor och kraftigt stigande bostadspriser har ökat bostadslånen enormt mycket. Alla inser att bostadsmarknaden, hushållen och den svenska ekonomin i övrigt är mycket räntekänsligare nu än vid tidigare perioder med räntehöjningar, men ingen vet hur räntekänslig bostadsmarknaden egentligen är nu. Det är viktigt att Riksbanken är försiktig och så vi inte får oönskade effekter. Eftersom ungefär hälften av Sveriges BNP kommer från privat konsumtion kan effekterna på sysselsättning och annat som är viktigt för bostadsmarknaden och den ekonomiska tillväxten påverkas negativt om hushållen drar ner allt för mycket på sin konsumtion för att gardera sig mot ränteökningar.

Trots att marknaden fortfarande är stark, med priser nära den absoluta toppen, är den oförutsägbar på ett sätt som gör att vi på Erik Olsson fortfarande våra kunder att sälja den gamla bostaden innan de köper en ny. Det är ett enkelt sätt att ta bort nästan all ekonomisk risk i sin bostadsaffär.

Erik Olsson Nyproduktion konstaterar att det förändrade marknadsläget på begagnatmarknaden påverkar nyproduktionen också. Även där tar kunderna längre tid på sig att ta beslut. Samtidigt är intresset för att bo nyproducerat stort. Det låga utbudet av nytt i många områden kompenserar dessutom för den ökade osäkerheten. Vår försäljning går generellt fortsatt bra. Branschens utmaningar med kostnadsökningar för produktion leder rimligen till lägre volymer av nyproduktion. Förblir utbudet av nyproduktion lågt i förhållande till efterfrågan slipper vi se samma effekter som slutet av 2017 och 2018 där ett överutbud av nyproduktion fick en negativ prispåverkan säger Klas Petersson som är vd på Erik Olsson Nyproduktion

I Stockholm är marknaden trögare på grund av ränteoron. Eftersom både bostadspriser och bostadslån är högst i Stockholm, även när man tar hänsyn till löneläget, påverkas stockholmarna mest om räntorna ökar. Trots det säljer vi fortfarande många bostäder, och till priser som inte är långt från all time high. Samtidigt gör en lite större andel osålda bostäder att utbudet öka. Marknaden kommer att påverkas mycket av i vilken mån utbudet säljs av så det inte uppstår obalanser med överutbud som pressar priserna. Den effekten kan då förstärkas genom att den ökar oron så att köparna blir ändå mer avvaktande och utbudet ökar ytterligare. Andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Stockholm som säljs redan innan den fyra timmar långa publika huvudvisningen är väldigt lågt nu.

I Göteborg har utbudet ökat till den högsta nivån på 4 år samtidigt som ökade levnadskostnader och oro för stigande räntor dämpar marknaden. Det blir färre och mer selektiva visningsbesökare per bostad när de har mer att välja på och sprids på fler bostäder. Ändå ser vi ingen avmattning på villamarknaden. Att vi får in många nya uppdrag visar att många vill sälja sin bostad så att utbudet hålls uppe. Andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Göteborg som säljs innan den publika huvudvisningen är nere från 20% till 13%.

I Malmöområdet har utbudet ökat till samma nivå som 2015. Större bostäder går bättre, men också dessa tar längre tid nu. Oron för hur det skall gå med räntorna gör köparna försiktigare. Trots detta säljer vi många bostäder och upplever fortfarande marknaden som stark, men med mer selektiv köparsida. I Skåne har andelen bostäder som Erik Olsson förmedlar redan innan den långa publika visningen sjunkit till 10%.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...