Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 6 november 2020

av Admin

Det blir spännande att se vad nästa veckas uppdatering av Erik Olsson Bostadsindex visar nu när smittspridningen ökar och rekommendationerna skärps i Sverige, samtidigt som bostadsmarknaden känns lika stark som tidigare. Vi säljer fler bostäder än någonsin och bostadspriserna är på topp. Nya behov och minskad konsumtion av annat ger nya och högre prioriteringar av boendet som gör att många vill flytta. De låga bolåneräntorna dämpar effekten av att andra faktorer försämras. 

På Erik Olsson tycker vi det är viktigt att man kan fortsätta göra bostadsaffärer på ett säkert sätt. En fungerande och hyfsat stabil bostadsmarknad är systemkritisk. Riksbankens massiva stödköp av bostadsobligationer för att hålla nere bolåneräntorna i våras visar att de håller med oss. Utvecklingen av Covid 19, och dess påverkan på ekonomin, är omöjlig att förutsäga. Därför råder vi på Erik Olsson våra kunder att göra så bra köp och försäljning som möjligt i den marknad som råder, oavsett vad det är för typ av marknad. Hälsorisken minskar vi inte bara med handsprit och andra hygienåtgärder. Vi har dessutom utökat vår visningsgaranti med digitala visningar och fler privatvisningar. Visningsgarantin innebär att vi lovar säljaren att alla som vill se bostaden får göra det. Med fler digitala visningar på distans samt längre publika visningar och fler privatvisningar blir det lättare för oss att visa bostäderna för alla som är intresserade utan att det samlas för många visningsbesökare på samma plats samtidigt. Den ekonomiska risken går att minska avsevärt genom att agera på rätt sätt. Det gäller att förbereda både köp och försäljning noggrant och parallellt. Den som vill begränsa sin ekonomiska risk säljer först för att inte tvingas att genomföra en ofördelaktig försäljning. Hittills har vi inte märkt av någon minskad försäljning med anledning av ökad smittspridning och stärkta restriktioner vi sett de senaste veckorna.

Efterfrågan på nyproducerade bostäder är fortfarande stark. På Erik Olsson Nyproduktion beskriver de marknaden som den bästa på flera år. Det är en fördel att köpa en bostad till fast pris i en marknad med stigande priser och intensiva budgivningar som höjer priset. Det gör att fler vill köpa en nyproducerad bostad till fast pris nu.

Vi får se vad Erik Olsson Bostadsindex visar nu när uppdateringen kommer. Mycket talar för att visningsbesökarna är trygga och har en positiv syn på utvecklingen. Bostadsmarknaden har nästan aldrig varit så vital och aktiv som nu under hösten när en ny livsstil, som verkar vara här för att stanna längre än man trodde först, gör att många vill byta bostad. En minskad konsumtion av resor och andra nöjen i kombination med väldigt låga bolåneräntor gör dessutom att man kan spendera mer pengar på sitt boende och betala mer för en bostad.  Mycket talar för att den marknaden blir stark ett tag framöver, även om aktivitetsnivån minskar lite inför julen.

I Stockholm är marknaden fortfarande stark. Villamarknaden är starkare än någonsin. Minst lika många som tidigare vill ha större bostadsyta och lite egen mark, samtidigt som det införda maxtaket för reavinstuppskov låser in äldre i villor så utbudet blir lägre än annars. På lägenhetssidan har vi många, men lite mer selektiva, visningsbesökare. Andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Stockholm som säljs redan innan den fyra timmar långa publika huvudvisningen är 16%.

I Göteborg har vi avslutat ännu en månad med stor aktivitet och höga priser. I oktober slog vi nytt rekord i antal förmedlade bostäder i Göteborg med 16% fler sålda bostäder än förra året, trots att vi just satt rekord även i september. Utbudet är lite större än förra året. Att marknaden är starkare beror på att efterfrågan är större. I oktober fick vi in lite färre nya uppdrag än tidigare, men ändå 15% fler än förra året. Det följer säsongsmönstret med en kommande aktivitetsnedgång inför jul. Andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Göteborg som säljs innan den publika huvudvisningen är fortfarande hög på 25%.

I Malmöområdet var marknaden lite svalare i första halvan av oktober. Sedan ett par veckor är den lika stark som tidigare igen. Nya striktare restriktioner mot Covid 19 har inte påverkat marknaden hittills. Utbudet av lägenheter är lågt, och mycket lågt när det gäller villor. Det gör att många vågar köpa nytt innan de säljer. I Skåne är andelen bostäder som Erik Olsson förmedlar redan innan den långa publika visningen kvar runt låga 10%.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...