Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden

av Admin

Bostadsmarknaden är fortfarande stabil med många sålda bostäder och priser som stabiliserats på en nivå nära toppen. Bolåneräntorna, marknadspsykologin och utvecklingen av pandemin, och hur den påverkar bostadsbehov och prioriteringar, påverkar utvecklingen på bostadsmarknaden mest.

 

Erik Olsson Bostadsindex, EOBi visade att prisförväntningarna är betydligt lägre nu än innan sommaren. Även om det är väldigt få som tror på några stora prisnedgångar påverkar det marknadsklimatet. När köparna inte räknar med att priserna ökar kan de vara mer selektiva när de letar bostad och vänta in ett bättre köp. Då kan de kraftigt sänkta prisförväntningarna som EOBi visar bli självförverkligande genom att de skapar ett annat beteende och en lägre betalningsvilja hos köparna.

Marknadspsykologin påverkas även av att osäkerheten späs på av att amorteringskravet just har återinförts. Tidpunkten för att dämpa ökningen av bostadslånen med åtgärder som får lånen att svida mer i plånboken är jämförelsevis bra nu när räntan är så låg att nästan alla har marginaler så de kan amortera nu. Samtidigt ökar amorteringarna räntekänsligheten genom att framtida räntehöjningar svider mer när det läggs ovanpå amorteringen. Problemet är att man har väntat så länge med att genomföra genomgripande reformer för att få bostadsmarknaden att fungera bättre. Under tiden har bostadslånen ökat kraftigt under många år med exceptionellt låga räntor så att hushållen mycket mer räntekänsliga. Man måste vara försiktig för att inte skapa stora och oönskade effekter. Åtgärderna mot lånen kan skapa just de effekter man vill undvika med stora prisfall på bostadsmarknaden, minskad konsumtion och högre arbetslöshet som följd.

Ingen vet hur pandemin, och effekterna av den kommer att utvecklas, men man kan vara säker på att det påverkar bostadsmarknaden mycket. Nu är man snarast orolig för hur bostadsmarknaden reagerar när effekterna av pandemin avtar. Vad händer med bostadsmarknaden om beteenden, preferenser och behov ändras? Om ett par vill gå ut och äta på restaurang en gång i månaden måste de med dagens räntor låna ca 2 Mkr mindre när de köper ny bostad för att spara in restaurangkostnaden med lägre räntekostnader. En utlandssemester slår ändå hårdare mot budgeten för att köpa en ny bostad. Det är lättare att prioritera upp boendet och betala mer för det om krogen är stängd och man inte kan åka utomlands. De höjda bostadspriserna under pandemin beror på förändrade behov och nya prioriteringar snarare än att grundläggande förutsättningar som bolåneräntor, sysselsättning och disponibla inkomster har förbättrats. Då är det troligt att det påverkar bostadsmarknaden när effekterna av pandemin ändras. Det blir spännande att se vilka av våra gamla beteenden vi återupptar, och hur mycket. Förr eller senare återgår ju livet till det normala – men vad innebär det normala nu efter Covid?

Erik Olsson Nyproduktion konstaterar att efterfrågan på nyproduktion är fortsatt stor och att man inte märkt av den ökade nervositeten som man kunnat läsa om på begagnatmarknaden den senaste tiden ännu, säger Klas Petersson som är vd på Erik Olsson Nyproduktion.

I Stockholm har marknaden visat styrka med många sålda bostäder och bibehållen prisnivå. Samtidigt är marknaden lite avvaktande inför det återinförda amorteringskravet. Lägre prisförväntningar gör köparna mer selektiva. Små bostäder är svårare att sälja. Andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Stockholm som säljs redan innan den fyra timmar långa publika huvudvisningen är runt normala 20%.

I Göteborg har utbudsökningen i slutet av augusti planat ut samtidigt som efterfrågan är god. Det gör bostadsmarknaden stabil och stark. Efterfrågan är fortfarande störst på villor och större bostadsrätter. Mindre lägenheter är något trögare. Innan september tar slut kommer vi på Erik Olsson att ha förmedlat fler bostäder i Göteborgsområdet än vi gjorde under hela rekordåret 2020. Andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Göteborg som säljs innan den publika huvudvisningen har minskat till 20%.

 

I Malmöområdet har utbudet ökat markant. I vissa områden går försäljningarna långsammare än tidigare som en effekt av att det är färre besökare på visningarna. Villorna är fortfarande lika eftertraktade på ett sätt som syns på budgivningarna. I Skåne har andelen bostäder som Erik Olsson förmedlar redan innan den långa publika visningen sjunkit till ca 10%.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...