Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 22 juni 2022

av Admin

Trots att bostadsmarknaden är mer avvaktande, är de faktiska förutsättningarna fortfarande väldigt gynnsamma. Det är marknadspsykologin med negativa prisförväntningar baserat på ränteoro som präglar marknaden. I det perspektivet är det skönt att den negativa psykologin beror på att marknaden redan har diskonterat stora ränteökningar enligt Erik Olsson Bostadsindex.

Nya inflationssiffror visar att inflationen blir högre än Riksbanken har räknat med. Dessutom verkar den breddas genom att även det som produceras i Sverige ökar i pris. Utöver att det är dyrare att producera i Sverige, har det även blivit mer accepterat att höja priset med hänsyn till den höga inflationen. Man kan passa på att surfa med på inflationsvågen och höja priset på ett sätt som var svårt tidigare. Ökad inflation på inhemska varor och tjänster ökar risken att den höga inflationen blir mer långvarig och svårare att vända om den leder till kompensationskrav i den kommande avtalsrörelsen om ett halvår. Då ökar produktionskostnaderna i Sverige ytterligare så vi kommer in i en inflationsspiral vi inte haft på över 30 år. Den höga inflationen gör att man får mindre pengar över till boendet. Dessutom blir även boende dyrare när bolåneräntorna stiger samtidigt som Erik Olsson Bostadsindex visade att återgången från pandemin gör att visningsbesökarna vill lägga en mindre del av sin konsumtion på boende. Sammantaget gör detta att man vill lägga en mindre andel av ett lägre belopp på boendet på ett sätt som dämpar priserna.

Trots alarmistiska rubriker om bostadsmarknaden skall man komma ihåg att det fortfarande säljs många bostäder, och till priser som nästan är på toppnivå. Förutsättningarna är fortfarande väldigt goda med nästan full sysselsättning och rörliga bolåneräntor under 2%. En annan viktig faktor är att de negativa prisförväntningarna bygger på att man redan har diskonterat just kraftiga ränteökningar. Erik Olsson Bostadsindex visade att köpen baseras på en kalkylränta på hela 3,70%, vilket är 1,32% högre än i februari.

För marknadsutvecklingen är det viktigt att utbudet inte växer mycket mer än efterfrågan när många nya bostäder kommer ut på marknaden och försäljningstiderna ökar samtidigt som mer osålt kommer ut igen. Då blir det svårt att sälja av överutbudet utan prisnedgångar för att återfå balans i marknaden.

Den oförutsägbara marknaden gör att vi på Erik Olsson råder våra kunder att sälja den gamla bostaden innan de köper en ny. Det är ett enkelt sätt att ta bort den ekonomiska risken i en bostadsaffär. Det gäller att förbereda både sig själv och bostaden väl. Man kan inte påverka hur marknaden är, men man kan göra olika bra försäljningar och köp på den marknad som råder. När det gäller att förbereda bostaden och genomföra värdehöjande åtgärder för att göra den så attraktiv som möjligt har man stor nytta av att ta kontakt med en duktig och engagerad mäklare tidigt i processen för att få ett professionellt bollplank. Få vet mer om vad som faktiskt ökar köparnas betalningsvilja för en bostad.

Erik Olsson Nyproduktion berättar att den allmänna osäkerheten även påverkar spekulanterna inför köp av nyproduktion. Kunderna tar mer tid på sig, vilket är fullt naturligt. Men man vill fortfarande bo nytt, och förblir utbudet av nyproduktion på så låga nivåer som det verkar nu på många marknader, slipper vi nog se samma effekter som i slutet av 2017 och 2018 där ett överutbud av nyproduktion fick en negativ prispåverkan på hela bostadsmarknaden säger Klas Petersson som är vd på Erik Olsson Nyproduktion.

I Stockholm gör höga bostadspriser, även i relation till löneläget, att stockholmarna påverkas mest när räntorna ökar. Trots att marknaden är avvaktande säljer vi lika många bostäder som vanligt nu. Färre bostäder kommer ut på marknaden när sommaren närmar sig. Andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Stockholm som säljs redan innan den fyra timmar långa publika huvudvisningen är tillbaka runt 10% nu.

I Göteborg är utbudet fortfarande högt så det kommer färre visningsbesökare per bostad. Oron för ökade hushållskostnader och högre räntor gör dem dessutom mer avvaktande med längre försäljningsprocesser, och lägre priser som följd. Attraktiva bostäder klarar sig jämförelsevis bättre. Andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Göteborg som säljs innan den publika huvudvisningen är nere på 13%.

I Malmöområdet är utbudet högt. Antalet visningsbesökare sjunker när det finns fler bostäder att välja bland. Även större bostäder tar längre tid att sälja nu. I Skåne är andelen bostäder som Erik Olsson förmedlar redan innan den långa publika visningen kvar på låga 10%.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...