Derome tar nya kliv mot det klimatneutrala byggandet

av Admin

Idag sker säljstarten av Parkstråket, Deromes radhusområde som byggs i Sege Park – Malmös nya stadsdel med hållbarhet, innovation och delningsekonomi som nyckelord. Fokus har varit att ta fram attraktiva bostäder med så låg klimatpåverkan som möjligt.

Med Parkstråket är ambitionen för Derome att bygga med så låg klimatpåverkan som möjligt. Radhusen är ritade av White och byggs i Sege Park, Malmö

– Vi är stolta över Parkstråket och hur väl detta projekt kombinerar ett tilltalande boende med höga miljömässiga ambitioner. Med säljstarten går vi nu in i nästa fas, samtidigt som vi kan summera ett intensivt förarbete med fokus på utmaningen i att minska klimatavtrycket. Detta är ett projekt som kommer göra avtryck, fast på rätt sätt säger David Nordh, projektledare inom Derome Bostad.

Träbyggande är utgångspunkten
Inom projektet har Derome räknat, vägt för- och nackdelar och letat efter nya sätt att ta sig an utmaningen med att reducera klimatavtrycket. Vad det totala avtrycket landar på är för tidigt att säga, men det finns indikationer på att husen kommer nå klimatneutralitet.

– Att bygga med låg klimatpåverkan handlar om att se brett på frågan i allt från tillverkning av material till framtida drift. Det är en utmaning, samtidigt som övriga regelverk och prestandakrav ska uppfyllas. Att välja trä ger oss förutsättning att lyckas och vi är nöjda att husen får stomme, tak och fasad i trä. Dessutom kan vi optimera grunden och minska mängden betong med 30 procent. Biobaserad isolering i ytterväggarna och solceller på taken är andra val som lyfter projektet mot det klimatneutrala byggandet säger Anders Carlsson, Teknik- och FoU-chef på Derome.

Arkitektur med omsorg om miljön
Att Sege Park är en av fyra nationella testbäddar för utveckling av delningsekonomiska lösningar har varit centralt i White arkitekters gestaltning, men också att skapa bostäder med mycket ljus och möjlighet till både social samvaro och avskiljdhet.

– Materialen har valts med stor omsorg och utifrån målsättningen att bygga klimatneutralt. Trä är ett material vi förespråkar och det känns extra kul att det för Parkstråket blir så visuellt tydligt med både trätak och träpanel utöver stommen. Vi är glada att kunna lämna över en gestaltning av 18 välplanerade bostäder med flödande dagsljus som får ett perfekt läge för såväl barnfamiljen, den som gillar att odla eller bara har drömmen om ett “eget hus” på Sege säger Ellika Stare, arkitekt på White.

Fakta området Sege Park:
Det är 12 aktörer som bygger och tillsammans med staden ska det skapas 1000 nya bostäder. Första projekt inom Malmö stad att hållbarhetscertifieras inom CEEQUAL, ett certifieringssystem för hållbara projekt inom mark, anläggning, infrastruktur, landskapsutformning och offentliga miljöer. Malmö stads mål är att området Sege Park ska utvecklas i en samskapande process mellan staden, byggaktörer, boende och andra intressenter. Mer info: malmo.se

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...