Bra inomhusklimat i badhus är beroende av rätt ventilation

av Admin

I Västerås byggs just nu ett nytt badhus, en byggnadstyp som kräver kreativa
lösningar för att skapa ett bra inomhusklimat. Nya förutsättningar råder nu jämfört
mot när många av de befintliga badhusen i Sverige byggdes. Temperaturkraven är
annorlunda vilket ställer nya krav på ventilation och avfuktning. VentPartner ska se
till att nya Lögarängsbadet förses med rätt ventilation för att skapa en optimal
miljö för gäster och personal, och för att undvika fuktskador – ett återkommande
problem för badhus och spaanläggningar. 

Det finns en ökad efterfrågan på badhus och spaanläggningar i samband med ett
växande intresse för rekreation. Temperaturkraven för nya badhus är dock
annorlunda jämfört med tidigare, vilket ställer nya krav på ventilation och avfuktning.
En av de stora utmaningarna är den höga fuktbelastningen, vilket innebär att ett tätt
inomhusklimat där ventilationen går att reglera och kontrollera blir av stor betydelse.
För det nya Lögarängsbadet i Västerås har VentPartner fått uppgiften att planera in,
montera och driftsätta husets ventilation.

– Fuktbelastningen är den stora utmaningen vid byggnation av badhus och
spaanläggningar, där rätt ventilation kan se till att reglera fukten. Innan ventilation kan
installeras är det viktigt att alla utrymmen är helt täta, då ett litet hål på bara någon
centimeter kan släppa in flera liter vatten under en kort tid, säger Emil Bergquist,
entreprenadchef på VentPartner som ansvarar för byggets ventilation.

Ny ventilationsteknik skapar möjligheter för bra inomhusklimat i moderna badhus
I äldre badhus var vattentemperaturen cirka 22 grader och rumstemperaturen några
grader högre. I nya badhus är vattentemperaturen ofta upp till 30 grader och
rumstemperaturen strax över det. Inneluften ska helst ha en relativ fuktighet som
inte är lägre än 50 procent, vilket vid dessa höga temperaturer innebär en mycket
hög ånghalt i luften. Detta i kombination med att nya badhus ofta är höga med
utrymme för rutschkanor innebär en stor risk för fuktkonvektion i de övre delarna av
byggnaden. Tillsammans med höjda miljökrav blir styrsystem för ventilation en
väsentlig del att se över under byggnationen.

– Det har hänt mycket på 20-30 år när det kommer till hur badhus planeras och byggs.
Exempelvis så är ventilationsaggregatens funktion betydligt bättre och återvinningen av
luft mer effektiv. Idag har aggregaten värmeväxlare som växlar luftens energi, så istället
för nyttja återluft som värmeväxling så tar man in mer uteluft (ny luft) per dag, på så viskommer gammal och ny luft inte i kontakt med varandra utan passerar i skilda skikt.
Aggregaten är också enkla att ställa om, så möjligheten finns att cirkulera all luft i
utrymmet under natten om så önskas, säger Jimmy Andersson, vd på VentPartner.

Varma pooler gör att stora mängder varm luft stiger upp till byggnadens tak. Det innebär
att det blir svalare mot golvet och det skapas olika tryck i byggnaden, där taket blir extra
utsatt. Att skapa ett tomt utrymme med plats för ventilation innanför taket blir därför
viktigt, vilket gör att fukten inte trycker sig uppåt och orsakar skador.

Dusch innan badet förbättrar badhusets klimat
Klor är också en naturlig del av klimatet i en badhall, och reagerar med
kväveföreningar och organiskt material i bassängvatten. Detta ger upphov till olika
biprodukter som kan avges till luften, vilket påverkar inomhusklimatet negativt.
Klorhalten kan hållas ner på olika sätt, bland annat genom att besökarna duschar
noggrant innan de använder bassängerna.

– Många badgäster spolar av sig lite snabbt i duschen innan badet, men det bästa är att
tvätta sig ordentligt med tvål och tvätta håret, för att spara in på mängden klor som
används för att rena bassängerna, säger Emil Bergquist, entreprenadchef på
VentPartner.

Under byggnationen av det nya badhuset i Västerås finns VentPartner på plats med i snitt
fyra personer, från projekteringsfasen i början av 2018 till utförande och driftsättning fram
till början av 2019. Det nya badhuset beräknas vara klart i juni 2019.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...