Bioservo Technologies tecknar forsknings- och utvecklingssamarbete med ett av Europas ledande bygg- och infrastrukturföretag

av Anders Enquist

 

Eiffage tilltalas av konceptet och de möjligheter som erbjuds genom den nya tekniken och har redan lagt en första mindre order. “Vi är intresserade av att utvärdera hur vi bättre kan ta hand om personalens hälsa, där Bioservos SEM™-teknik erbjuder en mängd möjligheter. Vi ser fram emot detta samarbete, då det kommer att bidra till att förbättra både arbetsförmåga och välbefinnande på jobbet”, säger Erick Lemonnier, Prevention Director vid Eiffage Infrastructures.

Det långsiktiga målet är att utveckla utrustning anpassad för bygg- och anläggningsbranschen och därigenom minska påverkan av de fysiskt krävande arbetsuppgifter som utförs.

“Vi är mycket glada över att Eiffage har valt att testa och utvärdera vår utrustning. Det kommer att ge oss värdefull återkoppling och insikt i hur vi ska anpassa våra produkter för bygg- och anläggningsbranschen. Det visar också att Bioservo är väl medvetna om olycksförebyggande och de säkerhetsutmaningar ett företag som Eiffage står inför”, tillägger Erik Landgren, VD på Bioservo Technologies AB.

Bioservo har sedan tidigare samarbeten med General Motors och Airbus i syfte att utveckla en robothandske anpassad för industriell användning och som stärker den mänskliga handens naturliga styrka. Tekniken är väl lämpad som lösning för att undvika belastningsskador orsakade av repetitiva arbetsuppgifter med betydande muskelkontraktion. Bioservos robothandske ökar på ett effektivt och energibesparande sätt användarens greppstyrka och uthållighet i sina dagliga uppgifter.

 

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...