Arkitekter i forskningssamarbete med Högskolan i Halmstad

av Anders Enquist

– Genom att tidigt engagera målgruppen och fånga in deras behov kan vi ta med oss deras tankar in i skissarbetet, säger Lina Lindegren, landskapsarkitekt på Arkitekterna Krook & Tjäder i Halmstad.

För att ta reda på var medborgarnas synpunkter tar vägen under projektets första stadium kommer Krook & Tjäder att samarbeta medPontus Wärnestål, en av högskolans forskare. Han ska utbilda medarbetarna i den metod för att öka delaktighet som högskolan har utvecklat. Såväl arkitekter och planerare på Krook & Tjäder som forskarna på Högskolan i Halmstad ser fram emot att låta forskning och praktisk tillämpning mötas.

– Tack vare samarbetet med Krook & Tjäder kommer vi förhoppningsvis att kunna förbättra våra digitalt orienterade designmetoder. Vi kommer också att förstå hur digital design påverkar och påverkas av olika typer av stadsmiljöer, säger Pontus Wärnestål.

Samarbetet ska pågå i två år och landskapsarkitekt Lina Lindegren hoppas att Krook & Tjäders samverkan med forskningen på Högskolan i Halmstad ska ge nya insikter om att designa i dialog med användarna.

– Vi hoppas kunna skapa en metod för att systematisera medborgardialog och användarmedverkan i skiss- och planeringsprocesserna, så att vi kan ta tillvara på medborgarnas synpunkter, säger Lina Lindegren.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...