Alecta köper 50 procent av Stockholm Exergi tillsammans med investerargrupp

av Admin

Fortum säljer 50 procent av sitt ägande i Stockholm Exergi till en grupp av europeiska investerare som har fokus på långsiktighet och hållbarhet. Gruppen består av APG (Nederländerna), Alecta, PGGM (Nederländerna), Keva (Finland) och AXA (Frankrike). Alectas andel utgör 15 procent av gruppens ägande.

Johanna Strömsten Friberg. Foto: Evelina Carborn

Stockholm Exergi är Nordens ledande fjärrvärme och kylleverantör och tillhandahåller fjärrvärme för både företag och privatkunder i Stockholms län och elkapacitet till Stockholms elnät. Stockholm Exergi har under de senaste åren framgångsrikt arbetat med att ställa om sin produktion med ett lägre koldioxidavtryck som resultat. Bolaget har som målsättning att vara klimatpositivt 2025.  

– Stockholm Exergi uppfyller alla de kriterier som vi letar efter när vi gör infrastrukturinvesteringar – långsiktigt, hållbart och med en bra riskjusterad avkastning till våra kunder. Alecta har ambitiösa mål för att reducera koldioxidavtrycket i vår portfölj och uppfylla Parisavtalet. Den här typen av investeringar är en viktig faktor för att vi ska lyckas med detta. Stockholm Exergis ledning har skickligt utvecklat verksamheten i den riktningen de senaste åren och vi kommer fortsätta att stötta dem på vägen mot att bli klimatpositiva till 2025, säger Johanna Strömsten Friberg, portföljförvaltare för reala tillgångar på Alecta. 

Investerargruppen där Alecta ingår leds av nederländska pensionsförvaltaren APG. Tillsammans står gruppen bakom Stockholm Exergi och Stockholms Stad i deras ambition att utveckla företaget och skapa miljömässigt hållbara och effektiva energilösningar för stockholmarna. 

– Gruppen av investerare är alla långsiktiga ägare med stort hållbarhetsfokus och en vilja att skapa både samhällsnytta och god avkastning. Alecta bidrar särskilt med lokal expertis. Stockholm Exergis kunder är i många fall också Alectas kunder och det känns extra spännande att kunna vara en del av den omställning mot grön energi som företaget driver på, säger Johanna Strömsten Friberg.  

Alecta har som mål att öka andelen reala tillgångar, där infrastruktur ingår, till 20 procent av den totala portföljen till 2024. Infrastruktur ska då utgöra 3 procent av den totala portföljen. Sedan 2016 har andelen reala tillgångar ökat från 7 till cirka 15 procent. Under de första sex månaderna av 2021 har Alecta investerat nästan 10 miljarder kronor i infrastruktur.

Affären är beroende av myndighetsgodkännanden. 

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...