Fler svenskar reflekterar över sin vattenförbrukning

av Admin

För tredje året i rad lanserar GROHE initiativet Vattenbarometern och årets kartläggning visar på en positiv trend. Fler svenskar reflekterar över sin vattenförbrukning veckovis eller oftare än så, jämfört med i fjol. Det uppger en fjärdedel. Dessutom uppger lika många att de konsumerar vatten på ett hållbart sätt. Trots detta visar undersökningen att svenskarnas dagliga vattenförbrukning är bland de högsta i Norden.

För tredje året i rad lanserar GROHE Vattenbarometern – en rapport om vattenkonsumtionen i
Sverige, i syfte att belysa och uppmuntra till en mer hållbar förbrukning. Årets kartläggning visar att
fler svenskar reflekterar över sin vattenförbrukning idag jämfört med tidigare år. Endast 25 procent
uppger i år att de aldrig reflekterar över sin vattenförbrukning, jämfört med 34 procent i fjol. Minst
medvetna om sin konsumtion är de som bor i mindre städer eller på landsbygden, där en tredjedel
uppger att de aldrig tänker på sin vattenförbrukning. Storstadsborna är något mer medvetna om sin
konsumtion där endast en fjärdedel uppger att de aldrig reflekterar över sin vattenförbrukning.

– Att fler tänker på sin vattenförbrukning i år är givetvis positivt. Vårt mål med Vattenbarometern är
trots allt att få fler att reflektera över sin vattenförbrukning och uppmana till aktiva val som är hållbara.
Däremot ser vi att vattenförbrukningen fortfarande är hög vilket visar att vi har en del kvar att göra
när det kommer till att uppmana till förändring i Norden, säger PR & Communications Manager på GROHE.

Hållbar vattenförbrukning – svenskarna sämst i Norden

Fyra av tio svenskar uppger att de konsumerar vatten ansvarsfullt. Däremot är det färre som uppger
att de anstränger sig dagligen för att minska konsumtionen. Endast en tredjedel uppger detta. 22
procent menar att de vill minska sin vattenkonsumtion, men inte vet hur. Trots den positiva trenden
så visar Vattenbarometern att svenskarna är bland de värsta i Norden. I storstäderna Stockholm och

Göteborg konsumerar varje invånare i snitt 206 respektive 207 liter per dag. Vilket kan jämföras med
snittet för samtliga nordiska länder, 178 liter per person.
Läs hela rapporten för Vattenbarometern 2021 här: http://thewaterbarometer.com/se/

Om undersökningen
Undersökningen är utförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget Ipsos Norm på
uppdrag av GROHE. Statistiken har samlats in genom en webbenkät under perioden 22–29 april
2021 med respondenter från Sverige, Danmark, Norge och Finland i åldrarna 18–65 år. Sammanlagt
har 6 358 respondenter deltagit och resultatet är riksrepresentativt med en signifikansnivå på 95
procent.

Om kartläggningen
Uppgifterna om städernas vattenförbrukning är hämtad från respektive kommun eller hos
kommunens vattenleverantör i de tre största kommunerna i Sverige, Danmark, Finland och Norge.
Förbrukningen bygger på allt debiterat vatten i respektive kommun under 2020. Snittet har tagits
fram genom att dividera antalet liter på antalet invånare i respektive kommun.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...