Fabrik kläs med unika fasadskivor som passar in – och sticker ut

av Admin

Ofta kläs fasader på stora fabriker och logistikbyggnader med intetsägande sandwichpaneler som varken gör till eller från för byggnadens arkitektoniska uttryck. Så tänkte man dock inte när Parafon, del av ROCKWOOL-koncernen, skulle bygga ny fabriksanläggning i Skövde. Istället valde man att kontakta en arkitekt och klä in den färdiga byggnaden med estetiskt tilltalande fasadskivor från systerföretaget Rockpanel.

Ett industriområde sticker sällan ut för sin estetik. Fabriker i större skala kläs normalt med sandwichpaneler som möter de funktionella kraven. Men desto närmare industribebyggelsen kommer stora vägar, städer och bostadsområden, ju mer vikt läggs på att de ska matcha stadsbilden.

Så har man tänkt i Skövde, där Parafon nyligen flyttat in i nya fabrikslokaler. Här har man valt att använda sig av fasadskivor från Rockpanel, som förskönar byggnaden och hjälper den storskaliga byggnationen att både passa in i stadsbilden – samtidigt som den sticker ut från normen.

Elegant utseende som främjar kreativitet

Det var Rockpanel som fick i uppdrag av ROCKWOOL-koncernens ledning att hitta estetiska alternativ som visar upp möjligheterna med Rockpanels unika fasadlösningar. Då valde de att vända sig till JKAB Arkitekter för att komma fram med idéer på hur man kunde använda fasadskivorna för att skapa unika fasader till den toppmoderna anläggningen. Oscar Selemba, ansvarig arkitekt hos JKAB Arkitekter, berättar:

– De ville ha hjälp att visa upp sina produkter på fasaderna och möjligheterna med dem. Det fanns redan ett färdigt hus och färdiga skisser, och vi skulle komma med förslag på hur man kunde utsmycka byggnaden med Rockpanels fasadskivor från serien Rockpanel Woods. Därefter skissade och vi upp olika förslag och landade till slut på ett som fick fram fasadskivornas elegans och lekfullhet.

Oscar Selemba fortsätter:

– Vi valde ut tre färger i mjuka och ljusa nyanser som kompletterar varandra på ett fint sätt. Vi ville inte skapa ett för mörkt hus, utan ville att det skulle ljusas upp och synas lite. Skivornas lekfullhet visade vi upp genom att kapa skivorna i mönster som syns på långt håll, med sneda vinklar och trianglar. Resultatet blev en fabrik som verkligen skiljer sig från mängden, samtidigt som den passar in i framtidens stadsbild.

Mer fokus på estetik i framtiden – även för logistikbyggnader

Något som arkitekt Oscar Selemba ser som extra positivt med Parafons nya fabrik är just satsningen på arkitekturen och den estetiska prägeln:

– Vi tycker att det är viktigt att man inte glömmer bort logistikbyggnaderna. Det är inte bara offentliga byggnader, bostäder och andra traditionella arkitektritade hus som ska vara fina och passa in i stadsbilden. Det är även industribyggnader, särskilt eftersom dessa områden fortsätter att utvecklas och byggas allt närmre städer och större vägar. Och då är det bra att det finns en produkt som landar rätt i alla avseenden – i detta fall Rockpanel Woods.

Oscar Selemba avslutar:

– Med Rockpanels fasadskivor får man en prisvärd produkt som man kan ha kul med. De har många bra funktionella egenskaper, men det är även kul att Rockpanel nu visar hur man faktiskt kan klä en hel byggnad i denna storlek med deras lösningar utan att det behöver bli så dyrt. Vi är jättenöjda med resultatet och glada över att få vara med på ett hörn.

Parafons nya anläggning är omkring 13 500 kvadratmeter stor och samlar produktutveckling, sälj, marknadsavdelning, kundservice och produktion under ett och samma tak – för förbättrad samverkan och bättre lagermöjligheter.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...