Pandemin gasade på digitaliseringen i städerna

av Admin

Våra städer har blivit smartare. När pandemin tvingat svenskarna att hålla sig till hemmet har digitaliseringen
förbättrats markant. Årets Samhällsbarometer, framtagen av konsultföretaget PE Teknik & Arkitektur, visar att
sex av tio svenskar i dag är nöjda med hur deras städer digitaliserats – en tydlig förbättring jämfört med 2020 då
undersökningen gjordes precis innan pandemiutbrottet.

2020 knockades världen av Covid 19-pandemin. Isolering och hemarbete tvingade svenskarna att anpassa
vardagen till en ny verklighet och nya krav ställdes på företag och myndigheter. Två år senare, när
restriktionerna lättats upp, syns en tydlig effekt. Det visar Samhällsbarometern 2022.

I årets rapport har konsultföretaget PE Teknik & Arkitektur tagit reda på hur människor börjar se livet i sina
städer på andra sidan pandemin. Undersökningen genomförs för sjunde året i rad. Den är framtagen tillsammans med Kantar SIFO och har fokuserat på tre områden: stadsplanering, hållbarhet och digitalisering i Sveriges tolv största städer. I
undersökningen framgår att sex av tio svenskar är nöjda med hur deras städer digitaliserats. En rejäl ökning jämfört med innan pandemin stängde ner samhället. Bäst är det i Stockholm där hela 68 procent är nöjda med digitaliseringen, tätt följt av Malmö (65 procent). Bäst utveckling under pandemin ser vi i Jönköping och Helsingborg som har ökat med 16 procentenheter vardera. Mest nöjda är svenskarna med hur enkelt det har blivit att få varor och produkter levererade till sig.

– När undersökningen genomfördes 2020 var det precis innan utbrottet av pandemin. Året efter upplevde vi avvikande resultat i nästan alla kategorier där svenskarna verkade uppskatta sina hemmiljöer mer och nöjdheten var väldigt hög överlag. I år genomfördes undersökningen precis när restriktionerna lättades och vi använder därför hellre 2020 som referens när vi vill titta på utvecklingen och pandemins effekter. Där ser vi att mycket av det som sköt i höjden i fjol har landat på mer igenkännbara nivåer 2022 men digitaliseringens trend verkar däremot hålla i sig. Det är kanske inte helt oväntat att hemarbete och mindre rörelse i samhället lett till smartare städer, men det är ändå intressant att se det så tydligt svart på vitt, säger Helena Hed, VD och koncernchef på PE Teknik och Arkitektur.

Digitaliseringstrenden är rikstäckande och liknande resultat går att se i alla tolv stora städer som är med i undersökningen, men trots den positiva trenden släpar några efter. I Norrköping och Örebro är minst andel av befolkningen nöjd med digitaliseringen med sina 55 procent vardera. Det är också de städer, tillsammans med Västerås, där invånarna har upplevt minst utveckling sedan 2020.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet: samhallsbarometern.pe.se

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...