Stationär övervakningsenhet för datakablar

av Admin

ETHERLINE® GUARD från LAPP: Tack vare effektiv kontroll av slitage på anläggningen kan du i god tid planera för en lämplig tidpunkt att byta kablar

  • Planerbara driftsstopp
  • Automatiserad parametrering
  • Platsbesparande och med möjlighet till eftermontering

LAPP, företaget som är proffs på kablar, har utvecklat övervakningsenheten ETHERLINE® GUARD för kontroll av datakablar. speciellt för det snabbt växande automationsområdet. Denna innovation finns nu tillgänglig på Conrad Sourcing Platform.

Planera underhåll och reparationer bättre

Trådbundna ledningssystem är bara så bra som själva kablarna. Det är här ETHERLINE® GUARD från LAPP kommer in i bilden: Utifrån de fysikaliska egenskaperna för dataöverföringen förmedlar övervakningsenheten information som kan visa aktuell status för en datakabel i procent. Med realtidsvisning av kabelns status kan graden av slitage fastställas och tiden för utbyte planeras. Det innebär att oförutsedda stilleståndstider och därmed förknippade försämringar av produktiviteten kan undvikas. Den positiva effekten: minskade underhålls- och servicekostnader.

Enkel installation, pålitlig molnkommunikation

ETHERLINE® GUARD kan eftermonteras i befintliga nätverksstrukturer och kräver inte installation av nya kablar. Parametreringen sker automatiskt. Tillförlitlig molnkommunikation med MQTT-protokoll är tillgänglig för digitalt informationsutbyte såsom datautvärdering, WLAN-konfiguration (endast i WLAN-versionen), uppdateringar eller statusfrågor. Användning av ETHERLINE® GUARD rekommenderas för datakablar i enlighet med överföringsstandarden 100BASE-TX (upp till 100 Mbit/s) enligt IEEE 802.3. Enheten är emellertid även lämplig för användning med EtherCAT-, EtherNET/IP- och 2-ledad ProfinetTM, som ofta används i kabelkedjor eller i vridningsbenägen kabeldragning.

Platsbesparande utformning i två versioner

Den kompakta designen med skyddsklass IP 20 möjliggör användning av ETHERLINE® GUARD i kopplingsskåp. Två versioner finns tillgängliga: ETHERLINE®GUARD PM03T med tre RJ45-portar, varav en fungerar som LAN-anslutning, samt PM02TWA, WLAN-aktiverad och utrustad med två RJ45-portar.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...