”Bostadsventilation måste vara tyst”

av Admin

Under 2017 lanserade ebm-papst en radialfläkt i serien RadiCal som är speciellt utvecklad för bostadsventilation och som kan användas i applikationer både med och utan värmeåtervinning. Fläkten fick stor uppmärksamhet då den löser de problem som kan uppstå på grund av bland annat igensatta filter. Det är möjligt genom att RadiCal enkelt kan styras och övervakas med MODBUS RTU eller med analog signal. Fläktdriften kan på så sätt smidigt anpassas så att ett ventilationssystem alltid levererar rätt mängd luft när filter egentligen borde bytas. I väntan på att det sker kan alltså de boende ändå få en bra luftkvalitet. 

Foto: Gernot Walter

Till skillnad mot de centrifugalfläktar med framåtböjda skovlar som är vanliga i många bostadshus har RadiCal-fläktarna bakåtböjda skovlar. En fördel är en högre verkningsgrad och till detta bidrar också den aerodynamiskt utformade kåpan som har en rund öppning för anslutning direkt på en ventilationsenhets utlopp. Kåpan reducerar de flödesförluster som är vanliga vid konventionella lösningar med centrifugalfläktar. Mätningar visar också att verkningsgraden ökar med så mycket som upp till 34 % jämfört ventilationssystem med centrifugalfläktar. Uwe Sigloch som är produkt- och marknadsansvarig hos ebm-papst i Mulfingen, Tyskland, svarar här på några frågor om varför RadiCal utvecklades och radialfläktens unika egenskaper och fördelar.

Varför utvecklade ebm-papst RadiCal i en version anpassad för bostadsventilation?
”Idag ställs det allt högre krav på bostadsventilationen i både nybyggda och renoverade bostadshus. Det vanligaste har varit användning av fläktar med framåtböjda skovlar. Dessa fläktar har dock svårt att svara upp mot kraven på både energieffektivitet och låga ljudnivåer. Det gör dock RadiCal med de bakåtböjda skovlarna och en aerodynamiskt utformad kåpa. Resultatet är en mycket effektiv och tyst fläkt idealisk för bostadsventilation”.

Vilka specifika fördelar har RadiCal?
”Det runda utloppet på den nya fläktkåpan passar direkt på luftkanalerna vilket bidrar till minskade luftflödesförluster i kanalsystemen samtidigt som ljudnivån reduceras med upp till 3,5 dB (A) jämfört med konventionella centrifugalfläktar. Det störande ljud som kan uppstå från fläktar med bakåtböjda skovlar kan därmed reduceras betydligt vilket är viktigt när kraven på tysta ventilationssystem i bostadshus blir allt tuffare”.

Hur säkerställer RadiCal att luftflödet alltid är optimalt?
”En mätsensor placerad i utloppet på kåpan registrerar kontinuerligt det faktiska luftflödet och överför data till fläktens integrerade styrelektronik. Elektroniken anpassar sedan EC-motorns hastighet till önskat börvärde för luftflödet. Lösningen innebär att RadiCal har en integrerad volymkonstantkontroll som möjliggör en mycket effektiv ventilation utan att det uppstår något övertryck eller undertryck i lägenheterna i ett bostadshus. Detta förhindrar att det uppstår fukt i väggarna och att oönskad kalluft tillförs från utsidan”.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...