Workfront lanserar Scenario Planner för optimerad arbetsplanering i större företag

av Admin

Workfront har lanserat Workfront Scenario Planner, ett helt nytt verktyg som gör det möjligt för större företag att skapa och jämföra flera arbetsplaner och säkerställa att personal och andra resurser används så effektivt som möjligt. Workfront Scenario Planner finns tillgängligt redan nu. 

Det nya verktyget Scenario Planner från Workfront gör det möjligt för större företag att iterativt och löpande planera arbeten i sina organisationer, avdelningar och teams, med hjälp av vad-händer-om-scenarier för att avgöra de bästa tillgängliga alternativen. För första gången kan nu större företag hantera både arbete och intellektuellt kapital som en kraftfull affärstillgång – från strategisk planering till genomförande.

  • Att bygga ett högpresterande företag handlar ofta om att sätta rätt personer på rätt uppgifter, se till att de har de resurser som behövs och att de snabbt kan ställa om när något oväntat dyker upp. Med Workfront Scenario Planner kan företag och deras team nu för första gången skapa och jämföra flera planer och scenarier och koppla samman det arbete som ska genomföras, med rätt personal och andra resurser för att bästa möjliga resultat ska kunna uppnås, säger Workfronts vd Alex Shootman.

Med Workfronts intuitiva användarupplevelse och robusta företagsplattform kan nu verksamhetschefer i sin planering:

  • Skapa och jämföra olika scenarier – olika planeringsscenarier kan skapas och visas sida vid sida för att modellera planering av personal och andra resurser mot en specifik insats.
  • Markera resursflaskhalsar – identifiera personal- och resursbegränsningar i samband med upprättande av arbetsplaner.
  • Bestämma vägen framåt – skapa och jämföra scenarier, underlätta för samarbete och genomföra insatsen.
  • Aktivera en kontinuerlig planering – Scenario Planner gör om planeringen från en kvartals- eller årlig process till en on-demand-process. På så sätt kan företag och team planera och planera om efter behov för att säkerställa fortsatt konkurrenskraft.

Scenario Planner har utvecklats av Workfront i tätt samarbete med ett flertal stora företag för att lyfta företagsplaneringen på koncernnivå till work management. Medan traditionella planeringsverktyg länge fokuserat på ekonomi och personalstyrka, sätter Scenario Planner själva arbetet i centrum genom att utnyttja resurser och ekonomisk data för en flexibel planering i en enda enkel användarupplevelse.

Penn State University är en av de organisationer som valt att implementera Scenario Planner.

  • I takt med att världen fortsätter att förändras och oväntade faktorer uppstår, gör vi löpande både små och stora justeringar i våra planer. Scenario Planner kommer göra det mycket enklare att snabbt förstå effekten av hur en enda justering påverkar allt arbete. Verktyget kommer också göra det betydligt enklare för oss att jämföra olika scenarier och förstå hur resurserna kan justeras för att nå bästa möjliga resultat. I slutänden kommer det göra det möjligt för oss att snabbare och enklare fatta smarta beslut, säger Jen Krempa, chef för strategisk planering och administration vid Penn State University.
  • Tillsammans med Workfront Agile, som nu också lanserats av Workfront har företag stora möjligheter att sammanföra planering, mål, genomförande och uppföljning i en och samma plattform.
  • Ytterligare Information
  • Workfront Scenario Planner produktdemo finns tillgänglig här.
  • Workfront Align produktdemo finns tillgänglig här.​

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...