Logicenters etableras i Polen

av Admin

Nu expanderar Logicenters sin närvaro utanför Norden med en första etablering i Polen. Som en ledande logistikfastighetsaktör i den nordiska regionen vill Logicenters ta med sig sitt lyckade koncept med starkt fokus på långsiktighet, kvalité, flexibilitet och hållbarhet till en av Europas största marknader inom logistik.

Park Wrocław I, en modern fastighet på 25 000 kvm som nu ingår i Logicenters polska portfölj.

Logicenters fortsätter att växa. Nu tar bolaget sitt lyckade logistikkoncept ner till Europa med Polen som den första marknaden utanför Norden. Polen är den femte största logistikfastighetsmarknaden i Europa och är dessutom en av de snabbast växande marknaderna i kontinenten. Under 2019 utvecklades totalt 2,7 miljoner m2 logistikyta i landet. Jämförelsevis utvecklades det under samma period omkring 650 tusen m2 logistikyta i Sverige – som är den största marknaden i den nordiska regionen. Ur ett geografiskt perspektiv lämpar sig Polen dessutom väl med goda kommunikationer runt om i landet, upp till Norden och ut till resten av Europa.

I ett första steg har Logicenters förvärvat det polska bolaget BIK SA och dess befintliga portfölj som inkluderar fyra stående fastigheter med två potentiella utbyggnationer, samt en marktomt – där den totala logistikytan beräknas uppgå till över 115 000 m2. Anläggningarna ligger i städerna Wroclaw och Katowice i södra Polen. Med sin höga befolkningstäthet och stora fabrikskluster är regionen en strategiskt viktig plats att bedriva logistik.

Vi har under de senaste åren utvecklat vår nordiska portfölj exponentiellt och vår ambition är att fortsätta stärka vår närvaro här. Men vi ser även Polen som ett naturligt steg framåt i Logicenters utveckling. Dels för att den polska logistikmarknaden fortfarande är i sin linda där vi ser en enorm potential att kunna bistå med morgondagens anläggningar i landet, dels för att många av våra befintliga kunder redan har verksamhet i Polen. Givetvis vill vi fortsätta stötta dem genom att växa i takt med deras verksamheter i såväl Norden som i Polen, något som går helt i linje med hur vi bedriver vår affär”, säger Matthias Kettelhoit, CEO, Logicenters.

Hållbarhet i fokus

Jämfört med många andra delar i världen ligger den nordiska logistikmarknaden i framkant när det kommer till hållbar logistik. Därför ser Logicenters att lanseringen ut till den europeiska kontinenten blir ett naturligt steg att ta med sig den nordiska hållbarhetsagendan. Och precis som vanligt kommer anläggningarna att möta höga hållbarhets- och energieffektiviseringskrav även i Polen.

Vi vill kunna utveckla morgondagens fastigheter som håller hög kvalité under många år framöver. En stor del av det handlar om att utveckla hållbara anläggningar som inte bara är hållbara och energieffektiva utan även kostnadseffektiva över tid. Redan i dag upplever vi en hög efterfrågan för mer hållbar logistik där många av våra hyresgäster har som krav att de fastigheter som de bedriver verksamhet i håller en hög hållbarhetsstandard. Och precis som att vi har varit ledande mot en mer hållbar omställning inom den nordiska logistikbranschen ska vi även se till att bana väg för en mer hållbar logistik även i Polen. Något vi är övertygade om kommer att gynna såväl affär som miljö”, avslutar Matthias Kettelhoit, CEO, Logicenters.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...