Wästbygg säljer egenutvecklat bostadsprojekt i Svedala

av Admin

Wästbygg AB har tecknat avtal med Fastighets AB Trianon om försäljning av ett bostadsprojekt med 53 Svanenmärkta lägenheter i stadsdelen Segestrand i Svedala.

Affären genomförs som en forward commitment, där Trianon tillträder i samband med att fastigheten färdigställs senast under sommaren 2023. Överenskommet fastighetsvärde är 112 mkr och därutöver tillkommer ett statligt investeringsstöd på cirka 27 mkr.

– Vi tackar Trianon för förtroendet och ser fram emot ett gott samarbete under produktionstiden. Vi planerar för ett första spadtag med efterföljande byggstart i Svedala direkt efter sommaren, säger Joakim Efraimsson, vd på Wästbygg AB.

– Vi förvärvar återigen i Svedala och kompletterar därmed vårt befintliga bostadsbestånd, vilket är effektivt ur förvaltningssynpunkt och innebär stor potential till värdeskapande för bolaget, säger Olof Andersson, VD på Trianon.

Affären beräknas få en positiv inverkan på Wästbygg Gruppens resultat från och med tredje kvartalet i år, då projektet kommer att vinstavräknas över tid.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...