Stark ökning för byggmaterialanvändningen under första kvartalet

av Admin

I NAVET Analytics kommande konjunkturrapport för den svenska byggmarknaden, konstateras att årstakten för byggmaterialanvändningen relaterad till de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna visar en kraftig ökning under första kvartalet i år.

Under 2020 steg byggmaterialanvändningen för ny- och ombyggnad av flerbostadshus och lokaler med drygt 4 procent. Takten i användningen under årets första tre månader visar en ökning med närmare 30 procent. Uppgången är bredbaserad och i stort sett är det endast ombyggnad av flerbostadshus och kontor/handel/hotell som går mot strömmen och indikerar nolltillväxt.

Källa: NAVET Analytics

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...