Första installationen på ESS

av Anders Enquist
a260056d107f04d4_800x800ar

Foto: Wolfgang Hees/ESS

Den första komponenten som installerats på European Spallation Source har utvecklats särskilt för ESS av ett Landskronaföretag. Det specialutvecklade evakueringsröret har levererats för acceleratorns kylsystem i acceleratortunneln. Med den första installationen har en milstolpe nåtts för ESS-projektet, på vägen mot målet att bygga världens kraftfullaste neutronkälla.

– Installationen av evakueringsröret är viktig eftersom den representerar inte bara den första ESS-komponenten i acceleratortunneln utan också den första hårdvaran på ESS-bygget, säger Wolfgang Hees, Senior Cryogenics Engineer på ESS. Installationen hjälper oss att förbereda kommande utmaningar, från tillverkning och logistik till testning och driftsättning.

ESS kryo-team, som står bakom installationen, jobbar med acceleratorns kylteknik och kommer att börja installera teknisk utrustning i kryobyggnaden intill acceleratortunneln från och med i höst. Det här var ett viktigt steg för att inleda den processen. Anledningen till att den första komponenten installerades redan nu är att acceleratortunneln inom kort kommer att börja övertäckas med jord.

Evakueringsröret är skräddarsytt för ESS acceleratortunnel och ISO-certifierat för att säkerställa kvaliteten. Det har utvecklats för att klara acceleratorns driftstemperatur på -271°C, eller 2°K. Röret har tillverkats av RFR Solutions i Landskrona och är tolv meter långt med en vikt på över ett halvt ton. Komponenten har konstruerats och installerats i nära samarbete mellan ESS, Skanska och RFR Solutions teknikavdelning.

– Det är med stor glädje som vi på RFR Solutions i Landskrona levererat den första komponenten till ESS accelerator, säger Mats Orup, vd för RFR Solutions AB. Röret levererades enligt ESS tidsplan och högt ställda kvalitetskrav.

ESS är ett europeiskt projekt med medlemsländer i hela Europa, som tillsammans konstruerar världens kraftfullaste anläggning för materialforskning med neutroner. Bygget av forskningsanläggningen i Lund inleddes hösten 2014. ESS planerar att producera de första neutronerna i slutet av 2019, öppna för externa forskare 2023 och vara i full drift 2025.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...