Installationsmarknaden växer med bostäder och industri

av Anders Enquist

a71b2c054f4dbb02_800x800arUnder 2016 och 2017 väntas installations­marknaden öka, med två procent vartdera året för elteknik och med två respektive tre procent för VS-installationer. Orsaken är framförallt den fortsatt höga aktiviteten inom bostadsbyggandet och en återgång till positiv utveckling för industriinstal­lationerna.

– Investeringarna i nya bostäder tog fart under 2015 och det beräknas ha byggts cirka 45 000 nya bostäder. Även ombyggnationerna av flerbostadshus fortsätter och vi ser att allt fler projekt med syfte att modernisera och energieffektivisera miljonprogrammets bostäder startas, säger Hans Heldring, branschekonomiansvarig på Installatörsföretagen.

8835043a6a1237cc_800x800ar

Hans Heldring, branschekonomiansvarig på Installatörsföretagen.

Även om installationsmarknaden som helhet har en positiv prognos så är det stora regionala skillnader som försvårar för företagen. I Norrland väntas en kraftig minskn­ing, medan marknaden i Skåne får den starkaste utvecklingen av elinstallation­erna under 2016. För VS-installationer är det Stockholm som är den starkast växande marknaden.

– Den stora variationen mellan regionerna har flera orsak­er som stora projekt och skillnaderna i samhällsstruktur. I Norrland, där tung industri spelar en avgörande roll, är det priset på järnmalm som medfört att LKAB dragit i nödbromsen och instal­lationsvolymen i regionen minskat kraftigt, fortsätter Hans Heldring.

Två gånger om året sammanställer Installatörföretagen, i samarbete med analysföretaget Industrifakta, installationsmarknadens resultat samt ger en prognos för kommande år.

– Investeringarna i nya bostäder tog fart under 2015 och det beräknas ha byggts cirka 45 000 nya bostäder. Även ombyggnationerna av flerbostadshus fortsätter och vi ser att allt fler projekt med syfte att modernisera och energieffektivisera miljonprogrammets bostäder startas, säger Hans Heldring.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...