Fem vinnare står bakom årets bästa klimatinitiativ i allmännyttan

av Admin

Fem bostadsbolag belönas med utmärkelsen årets bästa klimatinitiativ i allmännyttan. Tack vare dem har viktiga steg tagits i riktning mot ökad fossilfrihet, energieffektivisering och klimatsmart boende. 

– Vi vill med den här tävlingen lyfta fram framgångsrika exempel på hur man kan bidra till en mer miljömässigt hållbar utveckling. Nästa steg är att sprida erfarenheterna till alla andra allmännyttiga bolag och därmed öka klimatnyttan än mer, säger Gabriella Castegren, juryns ordförande och klimatexpert på Sveriges Allmännytta.

De fem vinnarna är:

Västerviks Bostads AB vann kategorin ”Fossilfritt” för att ha övergått till att använda HVO som bränsle i servicebilar inom bygg och service. Genom att ta avstamp i fordonens garantitider hittade de ett pragmatiskt och ekonomiskt sätt att minska klimatutsläppen och spara pengar.

Sollentunahem vann kategorin “Energieffektivisering” för att genom ökade mätpunkter och digitalisering ha minskat energianvändningen i ett projekt med 10 procent på ett år. De har också arbetat tillsammans med sin personal för att hitta nya metoder och arbetssätt för att minska energianvändningen.

Kopparstaden i Falun vann kategorin “Effekttoppar och förnybar energi” för sitt projekt med att nyttja returvärmen och därmed öka fjärrvärmesystemets verkningsgrad. Det gör att gränsen höjs för när fossil spetsvärme behöver sättas in.

Familjebostäder i Göteborg vann kategorin “Klimatkrav på leverantörer”. Genom att ställa krav på återbruk, både i tidiga och senare skeden vid renoveringar, bidrar de till en cirkulär ekonomi.

LKF i Lund vann kategorin “Klimatsmart boende” för att de genom att projektera huset Xplorion med de boende i centrum ha skapat ett boende med alla förutsättningar för att leva klimatsmart.

Klimatinitiativet är ett upprop initierat av Sveriges Allmännytta för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent. Idag deltar 182 medlemsföretag som tillsammans har närmare 712 000 lägenheter.

Priserna delades ut på Klimat- & energikicken den 24 november som i år skedde digitalt.

Mer om Klimatinitiativet och tävlingen

Läs mer om tävlingen “Bästa klimatinitiativen 2020”.
Läs mer om Klimatinitiativet.
Läs mer om Klimat- och energikicken.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...