Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 8 juni 2021

av Admin

Erik Olsson Bostadsindex visade nyligen att visningsbesökarna räknar med en stark bostadsmarknad och att oron inför den egna försäljningen är låg. Marknadsutvecklingen den senaste tiden bekräftar trenden. Det blir spännande att se hur avtagande effekter av pandemin påverkar de förändrade preferenser och prioriteringar som har drivit bostadsmarknaden det senaste året, både när det gäller volym och prisnivå. En generell tillförsikt ökar när vaccinationerna fortsätter. Nu inför återinförandet av amorteringskravet, och den oro det kan skapa, blir räntan en ändå viktigare faktor att följa.

Snart är värderingen många gjorde när amorteringskraven infördes fem år gammal. Då kan man göra en ny värdering för att få lägre belåningsgrad även om man inte har byggt om eller gjort något annat som fått bostaden att öka mycket i värde. Tack vare att bostadspriserna har gått upp mycket kan man få både lägre räntekostnad ock lindrigare amorteringskrav om man låter en mäklare värdera om bostaden så belåningsgraden blir lägre. Att man får lägre belåningsgrad, även om lån och räntekänslighet inte minskat, när bostaden ökar i värde visar samtidigt att belåningsgrad är trubbigare än skuldkvot om det är hushållens räntekänslighet snarare än bankens kreditrisk man vill mäta.      

Sommaren 2020 blev ett undantag från regeln att aktivitetsnivån på bostadsmarknaden sjunker över sommaren. Pandemin gjorde att fler semestrade nära hemmet och kunde gå på bostadsvisningar. Fler ville dessutom flytta när mer fokus riktades mot hemmet. Arbete och studier i hemmet skapade nya behov. Mer tid hemma gör att man prioriterar upp bostaden så att betalningsviljan ökar. Utebliven konsumtion av saker utanför hemmet och låga räntor gör att även betalningsförmågan för bostäder ökar. Även om effekterna av pandemin verkar dämpas talar mycket för att vi får en aktiv sommar på bostadsmarknaden i den här sommaren också. På Erik Olsson har vi fått in en enorm mängd nya förmedlingsuppdrag i alla de tre storstadsregionerna den senaste tiden. Trots att det har sålts ovanligt många bostäder under det senaste året är det fortfarande många som vill flytta till en bostad som passar de nya behoven och de nuvarande prioriteringarna bättre. De som inte har hunnit tidigare kan göra ett försök nu under sommaren. Vi räknar med stor aktivitet på en stark marknad med priser som stabiliseras på historisk hög nivå under sommaren.

 

Erik Olsson Nyproduktion berättar att efterfrågan i storstadsregionerna är störst på småhus, rad-, par- och kedjehus i förhållande till utbudet inom nyproduktionen. Förutom de nya bostadsbehoven som Corona medför drivs efterfrågan även av demografin. Nu är det stora åldersgrupper som vill ha större bostäder för att de är familjebildare och har småbarn. Efterfrågan på lägenheter är också stor. Även här är trenden att man vill ”bo större”. Då är nyproduktion extra attraktivt eftersom man ofta kan få funktionen i en stor bostad på en mindre yta tack vare effektiva och bra planlösningar. Ytan i sig är en lyx som färre vill eller kan kosta på sig. säger Klas Petersson som är vd på Erik Olsson Nyproduktion.

I Stockholm stabiliserar sig den starka marknaden på en hög prisnivå. Mindre lägenheter är lite trögare än tidigare, medan efterfrågan fortfarande är stor för villor och större lägenheter från tre rum och uppåt. Fler oroar sig för köpet av den nya bostaden än för sin försäljning, trots att priserna är i topp. Andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Stockholm som säljs redan innan den fyra timmar långa publika huvudvisningen har sjunkit till ganska låga 10% från 25% tidigare under våren.

 

I Göteborg fortsätter bostadsmarknaden att vara stark med ett nytt rekord i maj när hela 47% av alla våra bostäder såldes redan innan den långa publika visningen. Det gör att fler vill komma med i vårt spekulantregister, vilket förstärker i sin tur trenden med mycket sålt utanför den publika marknaden. På Erik Olsson har vi aldrig förmedlat så många bostäder i västra Sverige som i maj. Utbudet är ganska litet medan efterfrågan är stor. Intresset är fortfarande extra stort för större lägenheter och framförallt för villor där vi ofta har 50 – 100 sällskap. Andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Göteborg som säljs innan den publika huvudvisningen har minskat lite till 25%.

 

I Malmöområdet ökar utbudet sakta. Det är färre visningsbesökare och intensiteten i budgivningarna är lägre. Trots det fortsätter vi sälja snabbt och till bra priser. Villor och större lägenheter är fortfarande väldigt populära. Särskilt när det handlar om större bostäder är det många kunder som hör av sig för att få vara med i vårt spekulantregister för att kunna köpa en bostad snabbt. I Skåne ligger andelen bostäder som Erik Olsson förmedlar redan innan den långa publika visningen kvar runt höga 30%.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...