Konsumenter förändrar köpbeteende när det gäller natursten

av Admin

Nordskiffer är återförsäljare av naturstenen skiffer och är ett av de företag som vittnar om förändrat köpbeteende de senaste åren. Inte minst under 2020 och fram till nu har företaget noterat att efterfrågan av miljövänliga material och möjlighet att handla online har ökat. Inom kort öppnar Nordskiffer sin webbshop i ett steg att möta det ökade trycket från privatmarknaden.

Flera trender som löper parallellt gör sig gällande när det kommer till den kraftigt ökade efterfrågan av natursten. Den allmänna kunskapen om natursten har ökat samtidigt som miljöintresset och intresset för hållbarhet har tagit fart i konsumentleden. Den sociala distanseringen under pandemin har dessutom gett hemmet en större betydelse.

– Att folk renoverar hemma och även satsar på sin trädgård är en ökad trend sedan 2020 och det har hållit i sig, berättar Lisa Jäderkvist på Nordskiffer. Vi har haft en stadigt ökad efterfrågan på skiffer sedan vi startade år 2015, men pandemin har påskyndat utvecklingen.

När det kommer till natursten har ett begränsat sortiment gått att finna i bygghandeln men de flesta leverantörer i Sverige är även producenter och sköter försäljning såväl till privatkund som till företag.

– I takt med att vanan av att handla på nätet har ökat, så verkar även vad man handlar på nätet ha breddats. Tidigare när en privatperson skulle köpa ett ton natursten till sin uteplats så fanns webbshop kanske inte med som alternativ ens, menar Lisa.

Försäljning online är ett grepp många företag har tagit till för att överleva pandemin. Samtidigt betonas från flera håll att köpbeteendena är förändrade och att online försäljningen inte är en övergående trend, utan är här för att stanna.

– Vi har resonerat kring försäljning online under många år och har stått förberedda i väntan på att marknaden skulle mogna. Nu kör vi igång vår egen webbshop som riktar sig främst till konsumenter och det ska bli spännande att se hur det faller ut, avslutar Lisa.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...