Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 11 augusti 2020

av Admin

På Erik Olsson Fastighetsförmedling har vi upplevt bostadsmarknaden som aktivare än vanligt på sommaren. Särskilt efterfrågan har varit högre än normalt och absorberat sommarutbudet bra. Vi har sålt ovanligt många bostäder den här sommaren. Många sålda bostäder i sommar ger en stabilare marknad i höst. Det är bra eftersom vi förväntar oss en stor utbudsökning nu när sommaren tar slut. 

Man bör inte dra allt för mycket slutsatser av sommarens prisstatistik då den grundas på färre affärer.  Det är nu, när utbudet snart exploderar som efterfrågan och marknadens stabilitet sätts på prov. Oavsett det har det sålts fler bostäder än vanligt i sommar. I hela landet har det sålts en tredjedel fler lägenheter under juli i år jämfört med förra året. I Stockholm är skillnaden över 50%. Det kan behövas eftersom mycket talar för att utbudsökningen blir stor nu när marknaden kommer igång efter sommaren. Den extra osäkerheten som Coronan bidrar med, där förutsättningarna kan förändras mycket och snabbt, gör att fler följer vårt råd att sälja innan de köper nytt för att göra en tryggare bostadsaffär. Ofta är det dessutom ett krav från banken att man säljer först för att få låna till den nya bostaden. En ökad aktivitet på bostadsmarknaden börjar därför med en kraftig utbudsökning.

Coronan kan dessutom göra att fler vill byta bostad. När sommarsemestern har föregåtts av att man arbetat hemma tillsammans och kanske redan gått varandra på nerverna kan det bli fler än vanligt som separerar och behöver byta bostad. Tack vare att det har sålts så många bostäder under sommaren slipper vi den del av utbudet som annars hade bestått av osålda bostäder som man försöker sälja igen. Nu vill istället många av de som sålt under sommaren köpa en ny bostad så efterfrågan ökar. Det minskar risken för en utbudschock som skapar turbulens och prisfall i höst.

Inom nyproduktion bör den ökade osäkerheten som Coronan ger leda till att färre vill köpa nyproduktion med lång tid kvar till tillträde eftersom de då står en stor risk för eventuella prisnedgångar både för bostaden de redan äger och för den nya som de väntar på att få tillträde till under lång tid.

Om rekommendationen med hemarbete förlängs kan det leda till ändrade preferenser. Arbete och studier hemma gör att man vill bo större. Uteblivna arbetsresor och en vilja att distansera sig gör att ett centralt läge inte blir lika viktigt. Den typen av preferenser, tillsammans med inlåsningseffekterna som det nya taket för reavinstuppskov ger, är även en anledning till att villamarknaden varit så het ett tag.

De låga räntorna som Coronan bidra till gynnar hela bostadsmarknaden mer än vad den försämrade ekonomin påverkar negativt hittills. Det blir spännande att se hur mycket positivare förväntningar visningsbesökarna har nu när vi uppdaterar Erik Olsson Bostadsindex inom kort. Det stora utbud vi förväntar oss under hösten kräver att hushållen känner sig trygga och vågar agera för att marknaden skall vara i balans med stabila priser.

I Stockholm har ett lågt sommarutbud och en aktiv köparsida gjort att det sålts många bostäder. Villamarknaden var stark redan tidigare, men under juli har det sålts över 50% fler lägenheter i år både om man jämför med förra året och 2018. Inte minst små lägenheter som lämpar sig för studenter har varit heta. Andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Stockholm som säljs redan innan den fyra timmar långa publika huvudvisningen är runt 50%, mycket för att utbudet varit så lågt.

I Göteborg har vi sålt så många fler bostäder än förra året att vi är den största mäklaren i Göteborgs kommun. Det låga utbudet har hjälpt oss att ge säljarna höga priser. Villamarknaden är glödhet. Göteborg är en stor studentstad, och marknaden för studentlägenheter har redan kommit igång inför terminsstarten. Vi får in många nya uppdrag och räknar med en hög aktivitetsnivå under de kommande månaderna trots en viss oro för effekterna av Coronan. Andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Göteborg som säljs innan den publika huvudvisningen är 18%.

I Malmöområdet är marknaden stabil. Vår marknadsandel ökar och vi har aldrig sålt så många bostäder i juli som i år i Skåne. Marknaden för små lägenheter som lämpar sig för studenter är intensiv nu när det andra antagningsbeskedet nyligen har skickats ut. Det finns mycket studenter både i Malmö och Lund. Vi får in många nya uppdrag och räknar med en stor aktivitetsökning en bit in i augusti. I Skåne är andelen bostäder som Erik Olsson förmedlar redan innan den långa publika visningen kvar runt ganska låga 10%.​

0 kommentar

You may also like