Positiv sysselsättningstrend i byggbranschen

av Admin

Den svenska byggbranschen ger en hoppfull prognos inför våren med en sysselsättningstrend på 14 procent. Även svensk arbetsmarknad som helhet har en stabil utveckling, med en av de mest positiva prognoserna i Europa. Det visar ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer.

– Det är positivt att arbetsgivarna inom byggbranschen även detta kvartal rapporterar en hoppfull prognos. Skillnaderna är väldigt stora mellan olika branscher, vilket indikerar en återhämtning i olika takt, säger Mikael Jansson, vd för ManpowerGroup.

Sysselsättningstrenden för byggbranschen ligger på 14 procent, vilket innebär att arbetsgivarna är hoppfulla om sysselsättningen under det andra kvartalet 2021. Under första kvartalet var prognosen 16 procent. Svensk arbetsmarknad som helhet har en sysselsättningstrend på 8 procent, vilket är den näst högsta prognosen i Europa.

– Sverige har uppvisat stabila prognoser under de senaste två kvartalen, och det ligger även i linje med SCB:s data som visar på en något bättre arbetsmarknad under fjärde kvartalet 2020. Samtidigt vet vi inte hur arbetsmarknaden kommer att se ut efter pandemin, när de ekonomiska stöden försvinner och företagen ska stå på egna ben, säger Mikael Jansson.

Digitaliseringen hjälper branscher som kan jobba på distans
Finans- och tjänstesektorn förväntas öka mest, med en optimistisk sysselsättningsprognos på 22 procent. Hotell- och restaurangbranschen förväntar sig däremot en dyster vår med en prognos på -14 procent, en nedgång på 28 procentenheter jämfört med motsvarande kvartal förra året.

– Företag vars anställda har möjligheten att utföra sysslor på distans står sig i en tid då vi lever med stora restriktioner i hur vi kan röra oss i samhället. Krisen har snabbat på omvandlingen av arbetsmarknaden och en del förändringar kommer sannolikt att bli bestående, säger Mikael Jansson.

Mätningen genomfördes under pågående pandemi, den 6–26 januari, vilket gör att siffrorna är svårtolkade för en långsiktig analys av arbetsmarknaden. De ska därför ses som en ögonblicksbild av de svarande företagens nyanställningsintentioner för mätningsperioden.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...