Den nya sortens distansarbetare vittnar om framtidens arbetssätt

av Admin

Under covid-19-pandemin har vi gått in i en ny era vad gäller distansarbete och fastighetsbranschen har behövt ställa om sin verksamhet, främst genom digitala lösningar. Siffror från analysföretaget IDC och Poly visar att vart fjärde europeiskt företag planerar att öka investeringarna i konferenslösningar med mer än 20 procent under 2021 jämfört med 2020, som ett led i att kunna fortsätta bedriva distansarbete i högre utsträckning än tidigare. Det har också gjort att en ny typ av distansarbetare har vuxit fram, den enskilda videomötesdeltagaren, vilket ställer krav på utrustning som möjliggör videomöten av hög kvalitet även på platser där IT-avdelningen inte kan hjälpa till att installera.

Omställningen som covid-19-pandemin förde med sig påverkade många branscher, inte minst fastighetsbranschen där omställningen har präglats av digitalisering av såväl administration som möten och visningar när stor del eller allt arbete sker på distans. Även om arbetsuppgifter inom vissa områden redan utfördes digitalt har pandemin skyndat på den digitala utvecklingen och en helt ny typ av distansarbetare har vuxit fram – den enskilda videoanvändaren.

Attitydförändringen kring ”arbetet” – från en plats till något man gör, oavsett plats – tycks följa med oss även efter pandemins slut. Enligt World Economic Forums rapport Future of Jobs planerar 83 procent av organisationerna globalt att arbeta mer på distans än innan pandemin. Även en undersökning från IDC vittnar om en ökning i digitalisering och distansarbete. 62 procent av de organisationer som har ett långsiktigt engagemang för digital transformation planerar att investera i headset och videolösningar de närmsta åren för att möjliggöra distansarbete för alla anställda.

  • Vi är inne i en helt ny era av arbete, där video blir allt viktigare och förekommer överallt. Då är vilka video- och ljudenheter du använder det absolut viktigaste för hur du framstår i mötet, och de är helt avgörande för att nå dit du vill. 85 procent av kommunikationen sker via bilden, så det är viktigt att den är bra, säger Tom Puorro, global produktchef på Poly.

Ett problem som uppdagats genom den här trenden är att enheter för distansarbete tidigare bara varit utvecklade för kontorsmiljöer där många människor verkar, vilket har inneburit att de varit både för dyra och för komplicerade att installera för att fungera på ett hemmakontor. Konsekvensen blir att människor hemma arbetar med dåligt ljud och dålig bildkvalitet vilket får negativa effekter på vår prestation både på och utanför jobbet. Det bidrar till lägre produktivitet under möten och påverkar framför allt vårt mående. Den ansträngning dålig kvalitet för med sig gör att vi blir tröttare och presterar sämre resten av dagen.

I dagsläget finns det bara en tillverkare som erbjuder personliga och professionella videokonferenslösningar skapade för enskilda användare, nämligen Poly med sin nya produktserie Poly Studio P. Serien består av en personlig webbkamera, videobar och en personlig videomötesskärm och för första gången kan fastighetsbranschens hemmajobbare hålla videomöten hemifrån med samma kvalitet som i videokonferenssystemet på kontoret.

Poly Studio P-serien fokuserar på enkelhet och bekvämlighet genom finjusterad kameraoptik med automatisk färg- och ljuskorrigering och riktade mikrofoner med kristallklart ljud som gör att du alltid visar dig från din bästa sida, oavsett var ifrån du arbetar.

  • Poly Studio P-serien ger dig självförtroende att kunna leverera felfritt varje gång, säger Tom Puorro.

Källhänvisningar:

  • 24 procent av de europeiska företagen planerar att öka investeringarna i konferenslösningar med mer än 20 procent under 2021 jämfört med 2020 (IDC Europe, COVID-19 Impact Survey, Wave 12, Equipping the Hybrid Workforce Across the World, IDC/Poly)
  • 85 procent av kommunikationen förloras på grund av avsaknaden av kroppsspråk i telefonmöten (Susanne Degges-White, Northern Illinois University; Poly Hybrid Working Report, juli 2020)

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...