Nu börjar hyresförhandlingen för 2023

av Admin

Inför årets hyresförhandlingar kommer GotlandsHem att yrka på en hyreshöjning för alla bostäder i beståndet. Att förvalta fastigheter har blivit mer kostsamt och precis som tidigare år ser vi även nu att till exempel kostnader för vatten och avlopp är högre på Gotland än i resten av riket. För att kunna fortsätta förvalta, underhålla och utveckla våra fastigheter kommer vi att yrka på en hyreshöjning om 9,95 procent.

– För att det ska finnas en framtid för hyresrätterna måste det finnas en långsiktigt hållbar ekonomi. GotlandsHem är ett aktiebolag och verksamheten måste gå med vinst för att vi ska ha möjlighet att bygga upp kapital att kunna återinvestera i underhåll. Vi måste bära våra egna kostnader och då är det inte rimligt att fortsätta med den hyresnivå vi har idag, säger Joakim Martell, vd GotlandsHem.

Trepartsöverenskommelsen
Hyresvärdar och Hyresgästföreningen förhandlar varje år om hyresjusteringar, nytt för i år är den så kallade trepartsöverenskommelsen där Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna Sverige och Hyresgästföreningen gemensamt utgår från samma ekonomiska faktorer i förhandlingarna. Fem olika faktorer ligger till grund för de årliga förhandlingarna. Två reflekterar lokala förhållanden, som avgifter för el, värme, avfall, vatten och avlopp samt förvaltnings- och underhållskostnader. Tre faktorer är nationella – räntor, BNP och BNP/capita samt inflation exklusive hyror. Hänsyn tas också till den samhällsekonomiska utvecklingen på orten.

– Eftersom vi i och med detta har alla förutsättningar för en bred samsyn med det gemensamma målet att skapa en långsiktigt rimlig hyresutveckling hoppas vi på smidiga förhandlingar. Vårt mål är att den nya hyran ska vara färdigförhandlad i år så att den kan börja gälla från och med första januari 2023, säger Joakim Martell.

Så går en hyresförhandling till:

  • Förhandlingarna påbörjas i oktober.
  • Hyresvärden lämnar sitt yrkande om årets hyreshöjning till Hyresgästföreningen.
  • Hyresgästföreningen återkommer med motbud till hyresvärden.
  • Därefter möts representanter från Hyresgästföreningen och hyresvärden för att förhandla om hyrorna.
  • När parterna kommit överens om den nya hyran skrivs en förhandlingsöverenskommelse, därefter justeras hyrorna.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...