NCC utökar koncernledningen

av Admin

NCC utökar sin koncernledning genom att införliva även befattningarna i den tidigare utökade ledningsgruppen.

Klaus Kaae har utsetts till tillförordnad chef för inköp. Som tidigare kommunicerats har Harri Savolainen, tidigare chef för inköp, beslutat lämna NCC för ett nytt uppdrag utanför koncernen.

NCC:s koncernledning kommer från den 1 januari 2021, att bestå av:

Tomas Carlsson, vd och koncernchef
Susanne Lithander, ekonomi- och finansdirektör samt chef för DOS
Kenneth Nilsson, chef för affärsområde Infrastructure
Henrik Landelius, chef för affärsområde Building Sweden
Catarina Molén-Runnäs, chef för affärsområde Building Nordics
Ylva Lagesson, chef för affärsområde Industry
Joachim Holmberg, chef för affärsområde Property Development
Marie Reifeldt, chef för HR
Ann-Marie Hedbeck, chefsjurist
Maria Grimberg, chef för kommunikation
Klaus Kaae, chef för inköp

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...