Klimatsmart trädgård

av Admin

Nyttodjur, sol och biologisk mångfald. Allt för att gynna en positiv klimatpåverkan. Detta kan du göra!

Artikeln är i samarbete med Utedusch

  • Solenergi – Investera i solpaneler för växthuset, lusthuset, och din utedusch. Utnyttja solens energi. Din utedusch klarar sig exempelvis med en vattentank som blir direkt soluppvärmd utan paneler.
  • Second hand – vid produktion och transport genereras växthusgaser. Köp via second hand. Laga det som går sönder och materialåtervinn. Hela livslängden utnyttjas. Klimatsmart.
  • Natursten har längre livslängd än betong vilket genererar minst koldioxid vid transport. Likaså grus eftersom det håller länge och oftast går att hämta närmare, vid det lokala grustaget.
  • Eldrivna eller manuella maskiner – Undvik bensin och oljeutsläpp. Fråga grannen ifall ni kan gå ihop om att köpa gräsklipparen eller röjsågen så att inte alla behöver ha en varsin maskin i onödan.
  • Fleråriga växter transporteras långa sträckor. Därför har lokalproducerade växter lägre klimatpåverkan. Odla egna grönsaker så sparar vi koldioxidutsläpp vid transporter. Fruktträd är bra, de ger nödvändig skugga åt både människor och växter. Det innebär även glesare bevattning.
  • Torv – Binder kol vid framställning, betraktas därför som ett fossilt bränsle. Produktionen av växter som levereras i kruka kräver kol vid produktion. Välj barrotade växter som även väger betydligt mindre och har därför lägre klimatpåverkan vid transport. Klokt att så växter själv från frö eller
  • Nyttodjur – Komplettera med blommande växter som ger nektar åt pollinerande insekter. Ger riklig växtlighet. Satsa på en mångfald av växter som insekterna mår bra av för de pollinerande vännerna är en förutsättning för att vi ska få mat på bordet.

Det är vackert med en ängsliknande gräsmatta. Spara ängsblommorna som växer där vid klippning och låt dem fröa av sig innan du klipper ner dem. De har snart förökat sig och du kan njuta av din sommaräng och behöver inte klippa lika ofta. Spara även energi genom att använda din naturligt soluppvärmda utedusch. Ett badrum i det fria är både klimatsmart och härligt.

 

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...