Consid expanderar till Tyskland

av Admin

Consid, ett av Sveriges största it-företag, expanderar nu till Tyskland. Företaget siktar på att ha över 130 anställda före utgången 2024. Målsättningen är att bli störst i norra Europa inom fem år.

-När de flesta andra företagen saktar ned, gasar vi. Det senaste året har vi haft en rekordstark tillväxt, trots den annalkande recessionen. Q3 visade på en organisk omsättningstillväxt på nära 52 procent, nationellt, jämfört med året innan. Vissa kontor såg en tillväxt på över 80 procent, från redan höga nivåer. Vi har en mycket stabil grund att stå på och vi är nu mogna för den tyska marknaden, säger Peter Hellgren som är vd på Consid och företagets grundare.

Den milda lågkonjunkturen, som slagit hårt mot branschen i hela Europa, har inte påverkat Consid nämnvärt. Tvärtom har företaget det senaste halvåret tecknat avtal med ett stort antal nya kunder och lyckats hålla uppe en snabb takt i rekryteringen. Under årets första sex månader rekryterade Consid över 460 nya medarbetare och närmar sig nu 2 000 anställda.

Omsättningen under tredje kvartalet ökade med 51,6 procent till 454 miljoner kronor, organisk tillväxt.

-Det är fantastiska siffror. Särskilt som vi befinner oss i en mild lågkonjunktur där den höga inflationen i kombination med räntehöjningar och fallande tillgångspriser väntas dra ner på den allmänna efterfrågan. Den avmattningen har vi inte sett något av, säger Peter Hellgren.

Även den tyska ekonomin går mot en recession, mycket på grund av energikrisen i Europa med högre inflation som följd. Dessutom lider även Tyskland av en akut kompetenskris inom it- och tech. Det är inget som avskräcker Consid.

-För andra året i rad har vi utnämnts till Sveriges Bästa Arbetsgivare och vi vet att folk gärna arbetar hos oss. Dessutom har vi en exceptionellt låg personalomsättning, vilket tyder på att folk trivs hos oss. Vi är övertygade om att tyska utvecklare kommer att uppskatta den svenska företagskulturen, säger Patrik Hall som är vd för Consid i Tyskland. 

I ett första steg satsar Consid på att öppna kontor i Hamburg, med målsättningen att anställa minst 50 konsulter det första året. Att det blir just Hamburg är ingen tillfällighet. Hamburg has utmärkt sig som norra Europas ekonomiska centrum under mycket lång tid.

Patrik Hall, vd Consid i Tyskland.

-Vi ser fram emot att få verka i ett sådant kreativt och pulserande näringsliv som Hamburg erbjuder. Det finns också ett stort antal skickliga utvecklare och annan it-personal i området, samt några av Europas främsta utbildningscentra för it. Att det dessutom finns ett mycket stort intresse för det svenska och svensk företagskultur i Hamburg är ju också positivt.

Företaget har redan ett tiotal kunder i Tyskland. Det handlar främst om större företag inom bank och finans, men även inom it och livsmedelsbranschen.

– Vi har redan anställt våra första konsulter i Tyskland och vi känner inte att rekrytering kommer att bli ett problem. Tack vare en balans mellan kunder inom offentlig sektor och stora privata aktörer har efterfrågan på Consids tjänster ökat stabilt de senaste åren. Den har varit i stort sett konjunkturokänslig. Jag är övertygad om att vi kommer att se samma trend på den tyska marknaden, säger Patrik Hall.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...