Bland automatiska soprum och smarta lås: Så ser framtidens bostadsrättsförening ut

av Admin

Digitala lösningar hör samtiden till. Smarta och uppkopplade produkter blir en allt större del av våra liv och även en självklar del av framtiden. Men hur arbetar bostadsrättsföreningar med den digitala utvecklingen och vilka digitala lösningar önskar de boende investera i framöver? SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB har undersökt hur föreningar runt om i landet kan se ut de kommande åren.  

I Sveriges Bostadsrättsrapport 2020 som SBC låtit göra framkommer det att var tredje bostadsrättsägare uppger att deras förening i låg, eller till och med mycket låg utsträckning är digitaliserad i dagsläget. Samtidigt finns det flertalet digitala lösningar som bostadsrättsägare önskar se implementerade inom de närmsta åren. Säkerhet står i fokus och smarta lås, smart belysning samt smart porttelefon återfinns i toppen bland önskade digitala investeringar. Tätt därefter kommer mer bekvämlighetsanpassade lösningar som digitalt bokningssystem för tvättstuga, digital informationstavla och en app för bostadsnära tjänster.

– Att säkerhet ligger i toppen när det kommer till digitaliserande åtgärder är inte förvånande. Att känna sig trygg i och omkring sin bostad är A och O. Därefter ser vi mer bekväma lösningar som att boka tvättstugan på distans och att få ta del av information via en digital tavla. Samtliga lösningar kan förutom att förbättra säkerheten även skapa en bättre grannsämja. I det nya årtiondet kommer fastigheter i högre grad att digitaliseras och det är viktigt att även bostadsrättsföreningar håller sig á jour kring dessa frågor, säger Helena Klåvus, CIO på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

Digitala lösningar – bidragare till störningsmoment?
Men diverse digitala lösningar behöver inte bara innebära glädje för bostadsrättsägare. Det kan även medföra störningsmoment som kan skapa irritation bland de boende. Den främsta störningen spås bli felsortering i det automatiska soprummet. Det uppger hela 26 procent. Tätt därefter följer irritationsmoment som att grannarna laddar sin elbil i det gemensamma garaget samt störande ljud från maskin- och robottjänster.

– Det är alltid viktigt att respektera grannarna och som boende ha förståelse för hur ens vardagliga handlingar kan påverka de intillboende. Men med en allt mer stegrande digitalisering ligger det dock först och främst på den enskilda föreningen att sätta regler och rutiner kring vad som gäller kring de olika digitala lösningarna i fastigheten. Digitaliseringen är här för att stanna. Se därför som förening till att ligga i framkant och skapa ett fungerande förhållningssätt för att undvika klagomål eller irritation, säger Stefan Lindberg, Bolagsjurist på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

Topplista: Framtidens störningsmoment
1. Felsortering i det automatiska soprummet                                26 %
2. Grannar som laddar elbilen i det gemensamma garaget          16 %
3. Störande ljud från maskin- och robottjänster                            16 %
4. Smutsiga/trasiga skärmar och touch screens                           16 %
5. Grannens drönare                                                                     14 %

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...