Det offentliga husbyggandet växer

av Admin

Den påbörjade husbyggnadsvolymen av offentliga lokaler har ökat kraftigt under första halvåret i år jämfört med samma period förra året. Det visar NAVET Analytics kommande konjunkturrapport för Sveriges byggmarknad, som levereras en gång i kvartalet. 

Såväl ny- som ombyggnad har ökat, säger Jenny Ingelström, analytiker på företaget. Totalt sett steg volymen med 20 procent under årets första sex månader, men det var främst ombyggnadsinvesteringarna som var drivande för ökningen. Vår prognos för den samlade husbyggnadsvolymen av offentliga lokaler pekar på en ökning med 5 procent i år, avslöjar Jenny.

Källa: NAVET Analytics​

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...