Barkarby visar vägen till den cirkulära framtiden

av Admin

Hur ska framtidens hållbara flöde av varor till och från staden se ut och hur använder vi stadens utrymme på ett optimalt sätt? Med projektet Urban Logistik Barkarby, i Barkarby i Järfälla, är målet att skapa en cirkulär logistiklösning som bidrar till en attraktiv och klimatneutral stadsmiljö.

Barkarby är ett av Sveriges största och mest spännande samhällsbyggnadsprojekt. Det innebär både utmaningar, möjligheter och ett stort ansvar för Järfälla kommun att från början och tillsammans med lokala aktörer göra smarta, innovativa och hållbara val som främjar en klimatneutral stadsmiljö där människor och företag kan växa och må bra.

Projektet Urban Logistik Barkarby ska vidareutveckla konceptet Älskade Stad genom att ta fram en beskrivning och design på en cirkulär logistik för urbana materialflöden samt ta fram en affärsmodell för detta. Målsättningen är att designen ska implementeras och testas på riktigt i stadsmiljön i Barkarby.

– Ambitionen om en livskraftig, klimatsmart och innovativ stadsmiljö ska genomsyra all planering och framtida utveckling. Det här är ett fint exempel, säger Toni Chmielewski, Järfälla kommuns projektchef för utvecklingen i Barkarby.

Så ska det gå till

Tillsammans med lokala service- och handelsaktörer, fastighetsägare och Järfälla kommun genomförs en utvecklingsprocess. Den startar med en nulägesbeskrivning av stadens flöden som kommer att optimeras med hjälp av en IT-plattform för resurseffektiv hantering av tillgängliga transporter, lager och logistikresurser. Plattformen kommer att vara kopplad till returflöden och se till hur de bäst kommer till användning i ett effektivt cirkulärt system.

Projektet ska planera för:

  • Digitalt stöd till uppkopplade fordon för cirkulära materialflöden över olika sektorer.
  • Mikromobilitet. Eldrivna fordon med specialbyggda lastbärare optimerade för korta rutter och logistik i tät stadsmiljö.
  • Samverkans- och affärsmodeller baserade på det digitala stödet och mikroterminalen.

I modellen ingår:

  • part som driver mikroterminal,
  • en åkeriverksamhet gällande fordonsflottan,
  • fastighetsägare,
  • kommunen,
  • flertalet behovsägare (exempelvis transportörer och insamlare av återvinning).

Vidareutveckling av Älskade Stad-konceptet

Älskade Stad-konceptet innebär att stora tunga fossildrivna fordon för gods respektive återvinning kan ersättas med mindre eldrivna fordon. Med hjälp av så kallade city-hubbar sorteras och lastas varor och returmaterial och energieffektiviteten ökar på så sätt radikalt.

Fakta om projektet Urban Logistik Barkarby

Medverkande aktörer: Barkarby Science, Bring, Järfälla kommun, KTH, Ragn-Sells, ReLog och Sustainable Innovation

Finansieras av: Drive Sweden

Ansvarig projektledare: Magnus Fransson, Sustainable Innovation

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...