926 miljarder i offentliga upphandlingar – men 2 av 3 småföretagare är inte ”med i matchen”

av Admin

Nästan alla småföretagare vill göra affärer på den offentliga marknaden, men bara en tredjedel av Företagarförbundets medlemmar gör faktiskt affärer där idag. Det är dessutom försvinnande få som har god koll på vilka möjligheter som offentliga affärer innebär i den egna branschen och regionen som man verkar i. Potentialen för småföretagen är enorm och Företagarförbundet vill hjälpa dem att nå fram.

Under 2020 sålde 4 867 medlemsföretagen varor och tjänster till kommuner, regioner och myndigheter till ett värde av 13,5 miljarder. Det visar på en styrka i Företagarförbundets medlemskrets. Slående är dock att 6 av 10 småföretag inte gör några affärer alls på den offentliga marknaden. Därför har Företagarförbundet inlett ett samarbete med företaget PublicInsight som är experter på den offentliga affären, som just nu bygger upp ett CRM för offentliga affärer som kommer att göras tillgängligt för Företagarförbundets medlemmar. Där hittar småföretag stöd i sälj- och anbudsarbetet, marknadspotential, tips om affärer mm.

  • Rapporten visar att det offentliga och småföretagen hittar varandra, men alldeles för sällan. Det behövs ännu bättre möjligheter för småföretag att lämna anbud och det måste vara enklare att göra affärerna, säger Mats Assarsson, Ordförande för Företagarförbundet. 

96 procent av Företagarförbundets medlemmar, som till största delen består av små företag, svarar att de ”vill” eller att de ”kanske vill” göra affärer med det offentliga. Knappt 10 procent av medlemmarna har koll på vad och hur stora summor som deras kommun eller region beställer i form av varor och tjänster genom upphandlingar. Alltså, de är omedvetna om deras egen marknadspotential.

  • Det vill vi på Företagarförbundet ändra på och ge dem information och stöd för att ro hem dessa affärer”, säger Mats Assarsson ordförande för Företagarförbundet.
  • “I dag är det en djungel för en småföretagare att hitta vägen fram till en offentlig affär.  Vi är guiden och garanten för att företag ska hitta rätt”, säger Fredrik Tamm, vd för PublicInsigh

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...