Arbetskläder för alla tillfällen

av Admin

Byggnadsarbetare som jobbar utomhus, snickare eller proffs som arbetar i explosionsfarliga omgivningar? Det är bara några få exempel på yrkesmän som är i av stort behov av funktionella arbetskläder med tillverkade av bekvämt material med passande skydd.

Artikeln är i samarbete med Partner

Var hittas bekväma och funktionella arbetskläder? Idag finns det gott om tillverkare vars sortiment omfattar olika arbetskläder anpassade till särskilda yrkesgrupper. Engelbert Strauss är bara ett exempel på ett sådant företag. Tänk också att sommaren kan ställa andra krav på ens klädsel, inklusive arbetsutrustning. Tänk på att skydda både fötterna och kroppen i sommarvärmen.

Låt oss övergår till arbetskläder och skillnaden mellan arbetskläder och skyddskläder.

Vad är skillnaden mellan arbetskläder och skyddskläder?

Vad är skillnaden mellan arbets-, och skyddskläder? Låt oss titta lite närmare på detta.

Arbetskläder passar yrkesgrupper som arbetar både utomhus och inomhus. Snickare och byggarbetare är ett bra exempel på sådana yrkesgrupper. Den klädestypen har ingen skyddande funktion. De är tillverkade av bekvämt material och är högt funktionella men de skyddar inte mot några arbetsrisker.

Skyddskläder å andra sidan gör just det. Enligt Arbetsmiljöverket ger skyddskläder ett passande skydd åt proffs som utsätts för hälsofara genom sitt arbete. I Sverige måste arbetsgivaren förse de anställda med sådan typ av utrustning. Klädernas skyddsfunktion ska vara bekräftad via certifiering i enlighet med EU ‘s normer.

När behövs skyddskläder? Om en arbetare hanterar olika typer av kemikalier är skyddskläder ett måste. Vid anskaffning av sådana ska man vara observant mot vilka typer av kemikalier skyddskläderna skyddar mot och klädernas varaktighet.

En annan yrkesgrupp som måste ha skyddskläder är alla som är exponerade i explosionsfarliga omgivningar. Lite mer om den gruppen berättar vi i nästa rubrik.

Skyddskläder i explosionsfarliga omgivningar

Vilka är kraven för att bära kläder, arbetskläder eller skyddskläder i explosionsfarliga omgivningar?

Alla yrkesgrupper som arbetar i explosionsfarliga omgivningar måste bära skyddskläder. Kläderna skiljer sig varandra emellan beroende på risken och vilken skyddsfaktor som krävs.

Det är av stor vikt att välja utrustning som skyddar mot exakt de risker som arbetarna exponeras mot. Skyddskläderna är märkta med olika bokstäver såsom A, B1 och C1. Dessa står för olika arbetsrisker. Exponeras arbetaren för temperaturer motsvarande >100°C eller riskerar att få stänk av metall på sig bör arbetsgivaren införskaffa skyddskläder som är märkta på ett speciellt sätt. Med andra ord kommer inte skyddskläder med ovanstående markering att fungera.

Hur ska arbetskläder och personlig skyddsutrustning förvaras i företaget? Ytterligare en viktig fråga att svara på. Här rekommenderas det att förvara utrustning och klädsel i separata klädesskåp som är värme-, och rosttåliga.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...