Små prisrörelser men vikande antal försäljningar i mars

av Admin

Den senaste månaden var priserna på bostadsrätter oförändrade medan villapriserna ökade med +1%. Årstakten har dämpats något för bostadsrätter och är nu +7%, medan villor ligger oförändrat på +6%. Det visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik. 

Bostadsrätter

Senaste månaden ökade priserna i Stockholms centrala delar med +1%. I övriga redovisade områden var priserna oförändrade. Årstakterna varierar mellan +7% och +9%, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Villor

– I Stor-Stockholm och Stor-Göteborg var priserna oförändrade senaste månaden medan de ökade med +1% i Stor-Malmö. Årstakterna varierar mellan +3% i Stor-Göteborg och +6% i Stor-Malmö och Stor-Stockholm, säger Per-Arne Sandegren.

Marknaden

– Sett till mars som helhet ser vi inga stora skillnader mot 2019, drygt 14.000 bostäder såldes vilket motsvarar en nedgång på -1% jämfört mot 2019. Minskningen syns framför allt på bostadsrätter de senaste två veckorna. De två sista veckorna i mars såldes det -15% färre bostadsrätter än motsvarande veckor 2019, avslutar Per-Arne Sandegren.

 

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, mars 2020

BOSTADSRÄTTER 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr/kvm)
Riket ± 0% + 2% + 7% 39 546
Centrala Stockholm + 1% + 3% + 9% 94 645
Stor-Stockholm ± 0% + 2% + 8% 59 270
Centrala Göteborg ± 0% + 1% + 6% 60 140
Stor-Göteborg ± 0% + 1% + 7% 44 495
Centrala Malmö ± 0% + 2% + 7% 33 071
Stor-Malmö ± 0% + 2% + 7% 29 999

Statistiken baseras på försäljningen av 28 606 bostadsrätter under januari 2020 – mars 2020. Tremånaderssiffran är en jämförelse med oktober 2019 – december 2019, tolvmånaderssiffran med januari 2019 – mars 2019 och i enmånadssiffran jämförs december 2019 – februari 2020 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik VILLOR, mars 2020

VILLOR 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris
Riket + 1% + 2% + 6% 3 363 000
Stor-Stockholm ± 0% + 3% + 6% 5 897 000
Stor-Göteborg ± 0% – 1% + 3% 4 725 000
Stor-Malmö + 1% + 3% + 6% 4 396 000

Statistiken baseras på försäljningen av 11 426 villor under januari 2020 – mars 2020. Tremånaderssiffran är en jämförelse med oktober 2019 – december 2019, tolvmånaderssiffran med januari 2019 – mars 2019 och i enmånadssiffran jämförs december 2019 – februari 2020 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik Fritidshus

FRITIDSHUS 12 mån Medelpris
Riket + 6% 1 779 000

Statistiken baseras på försäljningen av 5 890 fritidshus mellan april 2019 och mars 2020. Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod.

Nästa pressmeddelande publiceras den 8 maj 2020 kl 06:00

Fakta om Svensk Mäklarstatistik AB

Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den enda aktuella och heltäckande prisstatistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus i Sverige. Statistiken är framtagen av SCB – Statistiska Centralbyrån, på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik och baseras på över 95 procent av de bostadsaffärer som genomförs via fastighetsmäklare. Prisinformation hämtas då köpekontrakten skrivs och behöver därför inte invänta lagfartshanteringen som tar 3-4 månader. Vi kan därför publicera det faktiska marknadsläget och de prisförändringar som sker varje månad utan den eftersläpning som myndigheter och andra aktörer dras med.

Svensk Mäklarstatistik AB ägs av branschorganisationerna Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet, samt Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling.

www.maklarstatistik.se är det möjligt att följa utvecklingen på riks-, län- och kommunnivå.​

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...